h

GroenLinks wethouder zaait verwarring

22 november 2013

GroenLinks wethouder zaait verwarring

Tijdens de raadsbijeenkomst van 12 november heeft Eva Dansen (SP) mede namens Cees Van der Roest (GS) vragen gesteld over de relatie tussen het, door het Rijk aangewezen, “beschermd stadsgezicht” en de plannen van Rijkswaterstaat voor een vluchthaven in de Woelse waard en het Dalemse gat.

Zoals ook uit diverse krantenberichten blijkt, heeft wethouder Rijsdijk (GroenLinks) van ruimtelijke ordening namens het college van burgemeester en wethouders, nog tijdens de vergadering toegegeven, dat dit gebied onder het beschermd stadsgezicht valt en dat de kaart van het voorontwerpbestemmingsplan daarom zal worden aangepast.

In een persbericht hebben de fracties van SP en Gorinchem Solidair dit gemeld en de verwachting uitgesproken, dat nu de plannen van Rijkswaterstaat niet door zullen gaan en de Woelse waard behouden zal blijven. Die verwachting is gebaseerd op het feit, dat in de toelichting bij het beschermd stadsgezicht uitdrukkelijk het cultuurhistorisch belang van dit open landschap en de schootsvelden van de vesting wordt benadrukt.

Tot verbazing van de fracties van SP en GS stuurt deze wethouder nu via Twitter berichten rond met de strekking dat het persbericht tendentieus zou zijn en de stelling, dat de gemeente wel toepassing had gegeven aan het beschermd stadsgezicht. Eva Dansen en Cees Van der Roest kunnen dit niet rijmen met het antwoord van het college van vorige week en zullen daarom het college verzoeken om helderheid te verschaffen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier