h

Gorinchem gaat groeien, of toch niet?

18 december 2011

Gorinchem gaat groeien, of toch niet?

Dat was de discussie in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Er komt over een tijdje een nieuwe woonvisie dus de vraag is: waar gaan we huizen bouwen en wat voor soort huizen. Omdat de laatste woonvisie aan de uiterste houdbaarheidsdatum zat en er nogal wat veranderd is sinds deze gemaakt is, is het de hoogste tijd voor een nieuwe jarenlang vond alleen de SP fractie dit, nu is de hele raad het hierover eens.

In de oude woonvisie, die woonvisie waar wij het niet mee eens waren, werd er uitgegaan van doorstroming. Je bouwt dure huizen, mensen die in een goedkoper huis wonen en het geld hebben om een duurder huis te kopen, kopen een duurder huis, waardoor de goedkopere huizen weer beschikbaar zijn. En misschien laten de mensen die in het goedkopere huis komen wonen, ook wel weer een huis achter enzovoort.

De afgelopen jaren hebben we hier vaak onze grote bezwaren over laten horen. Volgens ons werkte dit doorstroom model niet (of niet goed genoeg) en was er meer behoefte aan betaalbare woningen, starterwoningen, ouderenwoningen. En dan is er verder helemaal geen bezwaar dat er ook duurdere huizen gebouwd worden. Vervangen van de oude woonvisie is volgens de SP fractie dan ook zeker nodig.
Hoe is de situatie nu, hoe is de vraag op dit moment, wat zijn de wensen van de Gorinchemmers en ook van mensen van buiten Gorinchem? Naar die situatie komt nu een onderzoek, dat wij zeer toejuichen. Met deze situatie in beeld kan je vooruitkijken en bouwen naar de wens van alle Gorinchemmers.

Dan rest alleen nog de vraag van welk scenario je uitgaat. Ga je er van uit dat Gorinchem gaat groeien, krimpen of stabiel blijft? In de hele regio zal volgens allerlei onderzoeken uitgegaan worden van krimp. Over Gorinchem gaven een paar maanden geleden drie onderzoeken nog drie verschillende uitkomsten. De wethouder vertelde donderdag dat er uit werd gegaan van groei en dat “we” daar ook aan gaan werken. Het grootste deel van de raad deelde zijn mening. Wij zien daar risico’s in en zijn hier niet voor. Wij gaan liever uit van een scenario van stabiliteit (en zelfs in dat scenario worden er in de aankomende jaren nog ruim 3000 huizen gebouwd), dan één van groei. Met de recessie in ons achterhoofd, de huidige woningmarkt en alle maatregelen die op ons, als mensen en gemeente, af gaan komen, doe wij liever wat voorzichtiger aan. En als het straks allemaal mee zit, waarom zou je dan tegen die tijd niet je aan kunnen passen en wel meer huizen bouwen? Volgens het college is dit niet mogelijk!? Je zou wel van groei naar stabiliteit kunnen, maar niet andersom. Bijzonder. Met het grootste deel van de raad voor het groeiscenario heeft de motie voor het stabiliteitsscenario het helaas niet gered.
Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek naar de woonbehoeften en dan kunnen we verder met het bepalen van een nieuwe woonvisie. U hoort nog van ons.
Nanine van Dalen

U bent hier