h

Wat weten bestuurders soms toch weinig van hun eigen stad.

2 december 2010

Wat weten bestuurders soms toch weinig van hun eigen stad.

Wat weten bestuurders soms toch weinig van- en over hun eigen stad.

Dat kunnen we toch nu wel zeggen.

Onlangs vond in de gemeenteraad een discussie plaats over het antennebeleid in Gorinchem. De wethouder en meerdere gemeenteraadsleden wisten het allemaal wel. Er kost geen nieuwe antennemast in Gorinchem Oost, want die staat er al.

De door de SP ingediende motie waarin verzocht werd om geen antennemast in Gorinchem Oost te plaatsen was dus niet ter zake en volgens de PvdA zelfs inhoudelijk fout. De voltallige gemeenteraad geloofde de wethouder en de PvdA (de SP was in hun ogen dan ook foutief geïnformeerd).
Daarna werd de motie weggestemd met alleen de SP stemmen voor.

Maar wat blijkt nu?
Op vragen van de SP in de raadsbijeenkomst geeft de wethouder toe dat er inderdaad geen mast staat in Gorinchem Oost. De wethouder gaf als verklaring dat hij op het verkeerde been is gezet door het kaartje wat zijn eigen ambtenaren hebben gemaakt.

Ja, als je alleen afgaat op schriftelijke informatie kan het wel eens fout gaan wethouder en gemeenteraadsleden. Ga daarom eens kijken in de wijk, dat doet de SP ook. Zou u ook eens moeten doen....dat voorkomt blunders zoals het geven van verkeerde informatie aan de gemeenteraad.

En toch wel heel voorbarig mijnheer de wethouder om toch uw mening te geven "het zou wenselijk zijn".
Wij zijn als SP benieuwd of de bewoners van Gorinchem Oost en Dalem dat ook vinden. De Stichting Gorinchem Oost en Dalem is echter tegen, en een door het college verkeerd geïnformeerde gemeenteraad zal toch het antennebeleid opnieuw in stemming moeten brengen. Zie hiervoor ook de opmerking van dhr. Vd Roest van de fractie vdRoest/Elmaci. Deze stemden tegen de motie omdat de kans op plaatsing van de mast door de opmerkingen van de wethouder wel erg klein was, Nu blijkt dat de wethouder onjuiste informatie heeft gegeven.

Nog even terug naar de desbetreffende raadsvergadering hier. vanaf pagina 35 over het antennebeleid. Maar lees ook eens pagina 43 en pagina 44 over de mast die er al zou staan.

Artikel vandaag 2 december 2010 in Stad Gorinchem.

U bent hier