h

Raadsbijeenkomst 30 november, een ooggetuigeverslag.

3 december 2010

Raadsbijeenkomst 30 november, een ooggetuigeverslag.

Telkens als je denkt: ‘Nu wordt het druk’, dan valt het toch wel weer mee. Er was al een extra presentatie aangekondigd, maar nadat er een paar onderwerpen waren geschrapt was de vergadering ineens toch een stuk korter.

Ik mocht beginnen met het stellen van mijn mondelinge vraag. Normaal geef je dan even een inleiding, om daarna je vraag te stellen. Nu had ik een vraag over een motie die we de vorige keer hadden ingediend over het antennebeleid en een antwoord dat ik toen gekregen had. ( Je kunt er meer over lezen in het stukje op de site) Nu was mijn inleiding om ieders geheugen even op te frissen, het was tenslotte al een tijdje geleden. Daarmee was ik blijkbaar buiten de orde volgens de voorzitter, want ik moest me beperken tot het stellen van een vraag en niet de hele discussie weer oprakelen. Die hadden we de vorige keer tenslotte al gevoerd.
Ik had de vorige keer te horen gekregen dat er al een antenne bij Dalem stond en dat mijn motie om er geen te plaatsen o.a. daarom af te raden was. De mast staat er niet (blijkt nu) en dat veranderd volgens mij de zaak. Als die mast er niet staat kan je juíst vragen om die er straks niet te plaatsen en je voorkeur uit te spreken voor een andere plaats. Maar blijkbaar maakt het niet uit als feiten veranderen, gesloten discussie is gesloten discussie.

Verder had Cees van der Roest ook mede namens ons vragen over een terras, dat voor het oude Doelenhuis geplaatst mag worden. Hier zijn we niet zo’n voorstander van.

Er waren twee insprekers die wat gezegd hebben over het nieuwe bedrijventerrein Gorinchem Noord. Zij hadden tal van redenen om geen bedrijventerrein te willen: wáárom een bedrijventerrein in het Groene Hart, over de afrit naar het bedrijventerrein is nog weinig bekend, het aanzicht van Gorinchem: waar je Gorinchem ook inrijd, je ziet altijd eerst een bedrijventerrein, en hoe is de duurzame, groene visie van Gorinchem te rijmen met het aanleggen van een bedrijventerrein.
Dan hadden we ook nog een presentatie over het bedrijventerrein: er komt een heuse strook groen ter compensatie, maar het gaat allemaal veel geld kosten, we weten nog niet of het terrein ook gevuld wordt, de aansluiting is nog onzeker en er kan best wel zware industrie komen.
maakt het voor ons toch redelijk makkelijk, allemaal redenen om dit niet te willen (ook de groenstrook niet, want dat is altijd veel minder groen dan de mooie weilanden die er nu zijn).
Laten we eerst maar eens de aandacht besteden aan wat hier en nu belangrijk is voordat we een dure luchtbel gaan aanleggen, die in ieder geval de eerste tijd helemaal niet rendabel is.

Als laatste hadden we in een besloten gedeelte nog een vrije discussie over de regio en de toekomst: regeren is vooruitzien, héél ver vooruitzien…

Nanine van Dalen

U bent hier