h

Weekbrief van de fractievoorzitter over principes

14 november 2010

Weekbrief van de fractievoorzitter over principes

Vorige week was de begrotingsraad van de gemeenteraad. U hebt over ons niet veel kunnen lezen in de plaatselijke kranten. Onze ideeen zijn of volgens de redactie niet interessant voor de lezers en dat hebben ze natuurlijk mis. Of ze zijn niet welgevallig voor B&W en daarin hebben ze wellicht gelijk.

U hebt natuurlijk al op onze site gelezen dat wij twee moties hadden die de rest van de gemeenteraad en B&W niet erg konden bekoren. Zo erg niet dat ik bijna begon te vrezen voor de ouderwetse pek en veren en de mestkar. Maar dan doen we tegenwoordig niet meer in Gorinchem, tegenwoordig hebben ge gemeentewagens van 'Gorinchem beweegt' en de wagens waar het veer zich mee beweegt. Daar willen we geen pek en veren in, die zijn te nieuw en waarschijnlijk ook te duur geweest.

Waar was iedereen (bijna iedereen de lijst van der Roest en Elmaci had mede ondertekent) nu eigenlijk zo boos over? En boos waren ze, iedereen viel bijna over zijn interruptie microfoon heen, ik sprak hen namens de SP aan op hun principes! En dat niet alleen de burgemeester als voorzitter van de raad vond het wel erg politieke moties. . . soms vraag je je af wat de andere raadsleden dan denken dat we aan het doen zijn, ik hoop dat u politieke redenen had om op ons te stemmen. Wij hadden het lef om de raad te vragen 10% van hun raadsvergoeding in te leveren en het college te vragen om parttime te werken. Iedereen viel dus over mij heen om te vragen waar ik het lef vandaan haalde om hen op hun principes aan te vallen. Nu is het een feit dat wij die hebben, bij een aantal andere partijen kun je je dat afvragen.

Wat was nu het probleem afgezien van de principes? Wij spraken de rest van de raad en het college aan op hun inkomen, Wij bemoeiden ons met hun portemonnee! En dat was schandalig, waar haalden wij het lef vandaan vroeg men zich af. Ik zal het u uitleggen al begrijpt u het waarschijnlijk al: wij doen dat namelijk in de raad over uw portemonnee en het lijkt mij niet meer dan eerlijk dat wij als raadsleden ook naar onze eigen portemonnee kijken.

Helaas, dat is voor de rest van de raad een geval van te veel principes. . .

met vriendelijke groet,
Eva Dansen
fractievoorzitter SP Gorinchem

U bent hier