h

"Maar nergens aankomen he"

12 november 2010

"Maar nergens aankomen he"

Op vrijdag 12 november jl. kregen Zuid-Hollandse SP-ers de kans om op bezoek te gaan in de Tweede Kamer. Vanuit onze afdeling togen vier
leden richting het Haagse. Een verslag. ´Maar nergens aankomen hè`.

Mooie kans natuurlijk om het middelpunt van onze parlementaire democratie eens van binnen te bekijken. Verzameld werd er in Dordrecht, waarna doorgereden werd naar Schiedam alwaar leden uit de regio Rijnmond opgepikt werden. Vervolgens werd koers gezet richting
de Hofstad, maar niet nadat partijvoorzitter Jan Marijnissen in de bus stapte. Samen met Bas Stoffelsen maakte hij een film van het bezoek.

Na een voorspoedige reis werden we afgezet bij het Buitenhof, waarna de gang richting het Binnenhof ingezet werd. Marijnissen gaf daar een korte inleiding over onze parlementaire democratie en wees het gebouw van zowel de Eerste- als de Tweede Kamer aan. Eenmaal binnen in de Thorbeckezaal kregen we een lunch aangeboden. Liever hadden we natuurlijk in de Marcus Bakker- of Troelstra-zaal gezeten, maar dat terzijde.

Tijdens de lunch werd een film vertoond over het parlement in werking, waarna de groep in tweeën gesplitst en werd begonnen met een rondleiding. De Gorinchemmers werden begeleid door Arnout Hoekstra, die in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni nog in Gorinchem langs kwam. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan de Handelingenkamer, waar álle handelingen van álle debatten die in onze Kamer hebben plaats gevonden terug te vinden zijn. Tevens zijn er begrotingen en rapporten te vinden. Ondergetekende zag bijvoorbeeld de ´staatsbegrooting 1821-1822` (ja, met 2 o's) staan. Erg indrukwekkend. Maar nergens aankomen natuurlijk hè...

Ook indrukwekkend was de oude plenaire zaal van de Tweede Kamer. Raar om te bedenken dat in zo´n kleine zaal zulke belangrijke debatten gevoerd zijn, zoals Marijnissen ook aangaf. De hele affaire Lockheed is dáár uitgevochten, alsmede bijvoorbeeld het debat rondom ´De Drie van Breda`.

Na de rondleiding werd SP-Kamerlid Farshad Bashir aan de tand gevoeld door de Zuid-Hollandse SP-ers. Een goed Kamerlid, groot talent! Helaas was hierna de dag alweer ten einde. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat het zeker de moeite waard was! Leuke rondleiding en natuurlijk extra leuk dat Jan Marijnissen mee liep.

Hieronder wat foto´s van aanwezige SP-ers met Marijnissen.

Ineke met Jan Marijnissen Gerhard met Jan M. Marwk met Jan M.

U bent hier