h

Weekbrief: het gaat om de centen

25 oktober 2010

Weekbrief: het gaat om de centen

Of maar een beetje. De raadsbijeenkomst van afgelopen week ging over de financiële cyclus. Twee keer per jaar praten we gericht over de centen. Maar hoe kan je een zinnig woord over geld zeggen als er nog zoveel onduidelijk is.

Onze gemeente moet, net als alle andere gemeenten, bezuinigen. Dat wisten we al. Maar hoeveel en waarop? Een groot deel hangt af van wat het rijk gaat doen. Hoeveel geld krijgen we nog uit Den Haag en waarvoor? Wat zullen we voor dat geld moeten gaan doen? Kreten als efficiëntiekorting komen her en der voorbij. Oftewel meer doen voor minder geld. Want daar zijn de gemeenten zo goed in: meer doen voor minder geld. En het is mooi meegenomen als we dat beter kunnen, maar waar is de grens en waar bereiken wij onze grens. Of is het in sommige gevallen een mooi woord voor ombuigen, korten, bezuinigen…en ook een hele mooie : kansen!

We zullen straks moeten kiezen uit een paar scenario’s over hoeveel we wanneer en waar gaan bezuinigen. Maar omdat dat nu allemaal nog onduidelijk is en er “later” meer bekend is, kan je er nu weinig over zeggen. Althans over het geld. Een soort wordt vervolgd.
Als raadsleden kregen we wel een begrotingsmarkt aangeboden. Ambtenaren stonden per onderwerpgroep voor ons klaar, na de bijeenkomst, om onze vragen n.a.v. de cijfers te beantwoorden. Want we hebben ook het overzicht gekregen over wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Heel fijn als je in de grote hoeveelheid cijfers verdwaald bent geraakt of sommige dingen niet snapt. Snel en efficiënt kan je even doorvragen. En snel en duidelijk krijg je de antwoorden. Ook een soort van efficiëntiekorting.
Voor de begrotingsvergadering zullen we in ieder geval onze belangrijke punten op een rij gaan zetten en de onderwerpen zullen u niet verbazen!

Maar aankomende week mogen we eerst nog een gewone raadsvergadering meemaken met onder andere het antenneplan (masten voor mobiele netwerken) en de Lingewijk op de agenda.

Deze week is ook een nieuwe campagne van start gegaan: Armoede werkt niet
“De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. Hierdoor zullen tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking achter de geraniums en in de armoede belanden. "Zij mogen niet de rekening van de crisis gaan betalen.” Neem eens een kijkje op deze site.

Nanine van Dalen

Nanine van Dalen

U bent hier