h

Gemeenteraadvergadering 28 oktober: Lingewijk. Een wijk om trots op te zijn.

28 oktober 2010

Gemeenteraadvergadering 28 oktober: Lingewijk. Een wijk om trots op te zijn.

Vanavond had een gemeenteraadslid het lef om de (vroegere) Lingewijk een zooitje te noemen.
Laten we duidelijk zijn. De Lingewijk is geen zooitje heer Duijnhouwer van de PvdA.Ja, zei hij daarbij en het wordt allemaal beter.

Met het beter worden refereerde dhr. D. aan de sloop van de Ijsbaanflat en de vele woningen in de Lingewijk. En hij refereerde ook naar de nieuwbouw in de wijk.

Ook de SP is blij met goede woningen in de Lingewijk. Woningen die inderdaad in veel gevallen beter geïsoleerd, groter en mooier zijn dan de huidige woningen. Maar om nu alleen maar de loftrompet te blazen.

Want …. veel woningen zijn namelijk helemaal niet bestemd voor en te betalen door de huidige bewoners van de Lingewijk. Dit omdat de koopwoningen veelal voor hen te duur zijn. Lang niet alle inwoners van de Lingewijk hebben een dikke portemonnee, eigen geld of ze zijn volgens de bank te oud om een nieuwe woning met bijbehorende hypotheek te kopen.

Ja, huren dan..... ook veelal te hoog.

En als de SP dan kritisch is over dit beleid, het college heeft naar de mening van de SP geen visie, dan worden andere gemeenteraadsleden kwaad. Tja, daar kunnen we alles van vinden. Als de SP aangeeft dat wij in deze huidige en ook geplande wijk voorzieningen missen dan is de raadzaal te klein. Dat wij het zorgelijk vinden dat er geen huisarts, tandarts, buurtwinkels zijn is dat negatief. Dan komt mw. Hania opnoemen dat het er allemaal is geweest maar is verdwenen, Blij is mw. Hania onder andere met de 3 begraafplaatsen. Tja...................................

Ook wil de SP wil geen gevaarlijk financieel avontuur in de Lingewijk. Nu is al een extra voorziening van € 700.000 vanwege de tegenvallende grondverkoop ingepland. En dan gaan er woningen komen op het terrein van het Wellantcollege waar ook nog geluids en overlast onderzoek moet plaatsvinden. U weet dat de A15 en de Betuwelijn op enkele tientallen meters te vinden zijn?

En dan kwam de SP ook nog met een motie waarin werd verzocht om het speeltuincomplex te realiseren in de nieuwe wijk voordat het oude complex wordt gesloopt. Overbodig aldus het college van B&W. Wij realiseren dit allemaal na overleg met het bestuur. Maar laat het bestuur nu juist de SP hebben benaderd om zekerheid te krijgen voordat e.e.a. in een niet te stoppen stroomversnelling komt.
Helaas afgewezen........................

De SP is dus niet tegen nieuwbouw. Maar wil geen onbetaalbare en daardoor mogelijk moeilijk te verkopen nieuwbouwwoningen, maar wij zijn voor woningen naar behoefte. De behoefte van de Lingewijkers.........

U bent hier