h

De uitspaak + update

20 oktober 2010

De uitspaak + update

Mogelijk was u het vergeten, maar wij niet. Vandaag werd de uitspraak van het hoogste rechtscollege in Nederland "de Raad van State" over de bezwaren van de Bewonersbelangenvereniging "Haarwijk-Zuid" tegen de bouwplannen in Haarwijk Zuid bekendgemaakt

U weet dat de toenmalige oppositie met als vertegenwoordigers mw. Dansen van de SP. de heer Van Breemen van GL en dhr. van der Roest (toen nog fractievoorzitter van het CDA) het niet eens waren met de plannen van het college van B&W voor de bouw van 70 appartementen op de plaats van het voormalige gymnasium en de nieuwbouw van 4 woningen in de tuin van Plantsoen 20. Klik hier voor deze mening.

Toch is toen, op 25 juni 2009 met steun van de andere partijen het volledige voorstel van het college overgenomen.

De bewonersbelangenvereniging Haarwijk-Zuid ging in beroep tegen het besluit van de raad en vandaag werd het oordeel over de plannen gegeven door de Raad van State.

De Raad van State heeft op een aantal punten de gemeenteraad (dus wat ons betreft de toenmalige coalitie) verweten onzorgvuldig te zijn geweest, ook bepaalden zij dat de bouw van de appartementen door mag gaan, maar dat de bouw van de vier woningen niet plaats mag vinden

De SP is dan ook zeer benieuwd wat de gevolgen zullen zijn van de beslissing voor de gemeente Gorinchem in bestuurlijke en financiele zin.

We wachten af......................................

Overigens lees van dit artikel nog eens de laatste alinea. Dat valt dus tegen voor de gemeente.

Hier de link naar de uitspraak van de Raad van State.

Update : vragen uit de gemeenteraad hier

U bent hier