h

CDA Gorinchem valt uiteen

15 oktober 2010

CDA Gorinchem valt uiteen

Vandaag is bekend geworden dat de heren Ibrahim Elmaci en Cees vd Roest zich niet meer "thuis" voelen in het CDA nadat hun partij is gaan samenwerken met de PVV. Zij hebben het hoofdbestuur van het CDA laten weten dat zij om die reden het CDA niet meer wensen te vertegenwoordigen in de Gorcumse gemeenteraad. Genoemde heren blijven wel lid van de gemeenteraad van Gorinchem maar dan op persoonlijke titel.

De SP Gorinchem steunt dit moedige besluit en begrijpt de gevolgen van dit principiele besluit voor de heren. Het is natuurlijk ingrijpend om na vele jaren lid te zijn geweest van het CDA, dhr. v.d. Roest zelfs 43 jaar, de partij te verlaten.

update.

Zowel dhr. v.d. Roest als dhr. Elmaci geven in hun opzeggingsbrief aan dat zij absuluut geen moeite hebben met het lokale bestuur (men gaat als vrienden uit elkaar) maar uitsluitend vanwege de samenwerking en afspraken die het hoofdbestuur en de landelijke fractie van de CDA hebben met de PVV hun lidmaatschap opzeggen.

U bent hier