h

weekbrief van de fractievoorzitter

19 september 2010

weekbrief van de fractievoorzitter

Donderdag ben ik voor de eerste keer na het reces weer in het stadhuis voor een raadsvergadering. De raadsbijeenkomst heb ik moeten missen vanwege vakantie. Dat was de eerste keer sinds ik in de gemeenteraad van Gorinchem plaatsgenomen heb en niet iets wat ik nog van plan ben te herhalen!

Op de agenda van aanstaande donderdag staan een aantal interessante dingen. Wat vooral belangrijk gevonden wordt door veel mensen is de onderwijshuisvesting in Gorinchem, zoals u weet al jaren een heikel punt. Nanine van Dalen, mijn mede raadslid is zich hierop aan het voorbereiden.

Voor mij staan er vooral een heel aantal bestemmingsplannen op de agenda. Het bestemmingsplan Dalem, het bestemmingsplan het 7e Bastion en het bestemmingsplan Buitengebied 2006. Taaie kost en vooral veel bladzijden om te lezen maar wel belangrijk, vooral omdat het tweemaal een herziening betreft. Dacht ik vroeger (voordat ik in de raad zat) dat je een bestemmingsplan vaststelde, rekening houdend met de toekomst en dat je er dan tientallen jaren mee kon doen, dat is dus niet zo!
Neem nu bijvoorbeeld het zevende Bastion, dat is waar nu nog het Nieuwe Gasthuis staat te wachten op de slopershamer, ook daar moet het bestemmingsplan aangepast worden. Voornamelijk omdat deze plaats de bestemming 'maatschappelijk' heeft en er plannen zijn hier dure woningen te gaan bouwen en dat is niet maatschappelijk! U zult begrijpen dat wij hier niet voor zijn, u weet ook dat het grootste deel van de gemeenteraad en wel voor zal zijn. . .ik verwacht dat er een meerderheid zal zijn voor de plannen van B&W. Misschien denkt u nu: waarom dan nog moeite gedaan? Ik denk dat niet. Wij zijn degenen die het geluid laten horen van iedereen die niet wil dat waar betaalbare woningen of ouderenwoningen gesloopt worden er dure of veel te dure woningen voor terug komen.
U kunt er op rekenen dat u dat geluid ook van ons blijft horen.

dan staat er nog een keer een bestemmingsplan op de agenda dat is het bestemmingsplan Haarwijk-Zuid. In dit geval gaat het om het bezwaarschrift van de bewonersbelangenvereninging Haarwijk-Zuid. Deze proberen om het nieuwbouwplan 'de Slinger' nog meer dure en veel te dure woningen tegen te houden. De redenen die zij hier voor hebben zijn niet de onze, de bewonersbelangenvereniging vindt ze te hoog en en niet passen. Wij zijn er net zo hard tegen maar dan omdat daar een groot aantal betaalbare ouderenwoningen voor gesloopt worden en wij daar liever betaalbare (ouderen)woningen voor terug hadden zien komen.

Ik vrees dat als er in Gorinchem zo doorgegaan wordt met betaalbare huizen slopen en dure huizen terugbouwen er over een jaar over twintig geen gewone Gorinchemmers meer in Gorinchem wonen. Maar dat zal aan ons niet gelegen hebben!

met vriendelijke groet,
Eva Dansen, fractievoorzitter

U bent hier