h

Gemeenteraadsbijeenkomst van 7 september 2010

10 september 2010

Gemeenteraadsbijeenkomst van 7 september 2010

Soms is het druk tijdens het inloopuurtje voor de raadsbijeenkomst. Zo ook deze keer. Veel ouders, onderwijzend personeel en de directeuren van De Cirkel, de Samen Onderweg en de SKG waren aanwezig. Met zijn allen kwamen ze de raadsleden ervan overtuigen dat het echt de hoogste tijd is voor een nieuwe locatie voor de scholen en zo snel mogelijk.

Het voorstel dat er ligt, de SOW en de Cirkel samen in een nieuw gebouw op de locatie van de Baanbreker is natuurlijk een hele grote stap vergeleken met wat er in het voorjaar gebeurde. Toen was niets meer mogelijk en nu ligt dit voor. Volgens de directeur van de Samen Onderweg “bijna te mooi om waar te zijn”. Eerst zien en dan geloven. Er is al zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Wel vind hij het een mooi plan. En ook het overleg met de directeur van de Cirkel schijnt goed te verlopen. Dat zijn in ieder geval goede tekenen voor een goede samenwerking en snelheid in het aankomende proces.

Van ouders kreeg ik toch ook te horen dat zij wél waren gekomen, maar dat andere ouders moeilijk enthousiast te krijgen waren. :”Het haalt toch niets uit.” En “We waren er vorig jaar ook en kijk wat er toen gebeurde.” Hoewel ik hun teleurstelling goed kan begrijpen, ze wachten al zo lang, vind ik het ook erg jammer. Hoe beter je te voeden met wat de mensen denken als een gesprek met onder andere de ouders die bij een school horen. Een menselijk verhaal bij alle lettertjes maakt toch meer indruk. Papier is veel geduldiger.

Wat miste in het hele verhaal was de gymzaal (hoewel in de krant stond dat dat al een uitgemaakte zaak was) en de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Daar wordt later naar gekeken. Zij kunnen er later via modulebouw nog aan vast gemaakt worden. De Directeur van de SKG wees terecht op het belang van de doorgaande leerlijn voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Dan is het logisch om ze in hetzelfde gebouw te huisvesten. Een Brede School is meer dan een stapel bakstenen. “ Als er een wijk in Gorinchem recht heeft op een Brede School, dan is het wel deze wijk.”

Ook de directeur van de Samen Onderweg en de Cirkel hebben ingesproken en hebben beiden het belang van de verhuizing en de snelheid nog benadrukt. Na het bezoek van enkele raadsleden aan de Samen Onderweg zijn we nu ook van harte uitgenodigd op de Cirkel. Iets wat ik zeker de aankomende tijd ga doen.

Het was een drukke avond, want naast de school stond ook nog de plannen voor de Lingewijk Noord en Zuid op de agenda. De plannen voor nieuwe huizen in de buurt van de speeltuin, de verhuizing van de speeltuin en het speelveld en nieuwe woningen bij het Welland College werden gepresenteerd. Een hele operatie. Er komen daar, zoals het er nu voor staat, in ieder geval enkele seniorenwoningen, zoals de mensen in de wijk ook zelf hebben aangegeven. Wat wel jammer is, is dat de mensen het voornamelijk met het groen van de speeltuin moeten doen. Erg veel openbaar groen is er niet gepland, of je moet vrolijk worden van wegbermen en dijkranden.

Nog een groot onderwerp was Bastion 7, ofwel het Nonneveld. Daar staan een heleboel woningen/appartementen bedacht. Een enorme kolos op een van de mooie plekjes van Gorinchem. Nu kan het wel niet echt lelijker worden dan het Nonneveld. Maar dan blijft de vraag of je dit op die plaats wilt.

De andere onderwerpen, we hadden een hele volle avond, zijn snel langsgekomen. Er was weinig behoefte aan om op dit moment daar verder op in te gaan.

Zoals al vaak is aangegeven is de raadsbijeenkomst om vragen te stellen en dingen duidelijk te krijgen. Vragen hebben we dan ook gesteld. Duidelijker is het niet altijd geworden. Terwijl om straks je mening te vormen en tegeven het wel zo makkelijk is om meer te weten en te begrijpen. En wanneer je nieuw ben is er altijd veel om nog te begrijpen.

Nanine van Dalen

U bent hier