h

weekbrief, we zijn al bijna weer aan het werk

22 augustus 2010

weekbrief, we zijn al bijna weer aan het werk

Ondanks dat het reces nog niet helemaal afgelopen is, is de fractie toch al weer aan het werk. We zijn de vorige week al weer twee avonden in het stadhuis geweest.

Maandagavond hadden we een hoorzitting over het zevende Bastion. Ik moet zeggen dat de wethouder van GroenLinks het verkiezingsakkoord al vast een beetje waar maakt. Toen de hoorzittingen nog door een wethouder van de VVD voorgezeten werden waren we als raadsleden net gedoogd op een hoorzitting, waren we als het ware maar voor 'sier' aanwezig. Nu mochten we zo waar zelf ook -alleen verduidelijkende, dat wel- vragen stellen aan de insprekers. Een stapje vooruit.

Dinsdagavond waren we uitgenodigd voor een 'nadere kennismaking met de ambtelijke organisatie'.Nu ben ik wel geen nieuw raadslid, waar deze avond natuurlijk voor bedoeld was, maar ik vind het altijd wel aardig om als er moeite voor ons gedaan wordt er zo veel mogelijk ook bij aanwezig te zijn. De gemeentesecretaris ging in haar inleiding nogal op haar hurken, het was wel erg 'de gemeentelijke organisatie voor beginners', maar ja misschien verwacht ik wel meer inzicht van gemeenteraadsleden. De ambtenaren hadden hun best gedaan om goede inleidingen over verschillende onderwerpen te maken. Degene waar ik bij aanwezig was waren interessant al waren er wat nieuwe raadsleden (van welke partij kunt u wel raden) die, als je naar de vragen luisterde, voornamelijk geinteresseerd leken te zijn in mogelijkheden om te bezuinigen.

Dat nog niet de hele ambtelijke organisatie gewend is aan de zo zeer gepropageerde openheid van van deze coalitie is wel te merken aan het feit dat we, minder dan drie weken voor de raadsexcursie, nog niet te horen gekregen hebben wat de bestemming is hiervan. Ik heb namens de SP de afgelopen jaren meermalen aangegeven graag te willen meedenken met de inhoud van de raadsexcursie. Vooral omdat wij het graag inhoudelijk zien en niet als excuus om een dagje lekker uit te gaan op kosten van de gemeenschap. Om deze reden roepen wij ook al zo lang wij in de raad vertegenwoordigd zijn om soberheid in het natje en droogje van deze dag. Ik moet zeggen iets soberder is het geworden maar de inhoudelijkheid is meestal wat verder te zoeken. Op deze manier lijkt het toch het meest op een schoolreisje daar mochten we immers op de middelbare school ook niet in meedenken. . . .

met vriendelijke groet!
Eva Dansen
fractievoorzitter

U bent hier