h

Weekbrief over de week 27 juni tm 4 juli 2010

4 juli 2010

Weekbrief over de week 27 juni tm 4 juli 2010

Deze week dan weer de laatste loodjes voor de vakantie. Wel zware loodjes trouwens. Deze week hebben we de halfjaarlijkse financiele cyclus afgerond. Oftewel wat is er het afgelopen jaar gebeurd, waar zijn we nu mee bezig en wat willen we gaan doen.

Iedereen doet zijn zegje in de raadsvergadering over de combinatie van verleden, heden en toekomst. En erg vrolijk worden we er met zijn allen niet van. We zijn al begonnen met bezuinigingen met de zogenoemde kaasschaafmethode, allemaal een beetje. Maar dat blijkt in de toekomst niet genoeg te zijn. Er vallen bedragen van 2,5 miljoen die nog extra bezuinigd moeten worden. Dat ga je niet zomaar in een laatje vinden, dus dan zal er goed gekeken moeten worden naar wat we met zijn allen belangrijk vinden om te behouden voor de stad. We zullen hele duidelijke keuzes moeten maken. Nu hebben we als SP duidelijk onze standpunten al laten horen in de afgelopen tijd. Je gaat niet bezuinigen op de zorg of de minima en geen zware lastenverzwaring voor de burgers. Gelukkig was de VVD het met ons eens dat we niet moeten bezuinigen op de zorg, deze moet, volgen hen, tot een bepaald niveau behouden blijven. Dat laatste vind ik dan weer verontrustend, een bepaald niveau is op verschillende manier te interpreteren en ik kan me nauwelijks voor stellen dat wij daar helemaal hetzelfde over denken.

Maar waar moet er dan wel geld vandaan komen? Binnen de gemeente willen ze aan Zero-Based-Budgetting gaan doen. Kijken waar er geld uitgegeven wordt en dan bedenken of dat nodig is. Als SP stellen we voor om ook aan ZBB te doen voor onze ambities. Niet alles kan meer, bekijk heel goed waar je met zijn allen geld aan uit wilt geven. Is het in deze tijden verstandig om een extra industrieterrein te maken in Noord, bouwen we naar behoefte of creeren we behoefte met wat we bouwen en wat als dat niet loopt? Willen we starters aan een huis helpen en zorgen we wel voor genoeg vormen van wonen voor mensen die wat meer bescherming nodig hebben bij het wonen zoals demente bejaarden en gehandicapten? Het college verwacht de laatste vragen trouwens verder te beantwoorden in de nieuwe woonvisie: wij wachten nog steeds met smart daarop. Er is altijd wel een reden waarom dat nu net nog even niet af kan.
Over de plannen voor de toekomst kunnen we kort zijn: die zijn in ontwikkeling, in voorbereiding, wachten af. Daar kunnen we dus niets mee, pas aan het eind van het jaar gaat er meer duidelijk worden. Dus het enige wat wij erover kunnen zeggen is dat we hopen op het beste en ondertussen maar weer verder wachten.
Nu gaan we eerst genieten van een beetje rust, de vakantie is begonnen voor het raadswerk (altijd maar gedeeltelijk, want we krijgen nog genoeg leeswerk binnen). Maar we kunnen het in ieder geval in een wat kalmer tempo doen.

En voor de mensen die vinden dat de postbode een vast onderdeel van het straatbeeld moeten blijven: hier de link.

Fijne vakantie allemaal.

Nanine van Dalen

Nanine van Dalen.

U bent hier