h

Gemeenten moeten betalen voor lokale omroep

23 december 2009

Gemeenten moeten betalen voor lokale omroep

Dat is de kop boven een artikel geschreven door Peter Donk-Hoeflaak in de Internetkrant voor Zuid Holland Zuid.
Daar zijn we dan lekker mee. In Gorinchem hebben we geen lokale omroep, willen we mogelijk ook helemaal niet, maar wel betalen.
.
Nu kunnen we allemaal wel zeggen en schrijven " het is de gemeente die moet betalen", maar lezers, die gemeente, zijn we natuurlijk zelf en de financien staan al behoorlijk onder druk. Daarnaast moet iedere euro die betaald wordt aan de lokale omroep ergens anders vandaar komen.

Hieronder het integrale bericht zoals geplaatst op de Internetkrant voor Zuid Holland Zuid.

HILVERSUM / REGIO - Vanaf 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht een publieke lokale omroep te financieren, de zogenoemde geldende zorgplicht. Gemeenten, zoals Gorinchem enkele jaren geleden, ontkomen niet meer aan het niet-financieren van een plaatselijke zender.
stadstvgorinchem. De gemeente Gorinchem gaf geen subsidie enkele jaren geleden aan het initiatief voor StadsTV in Gorinchem. Vanaf 1 januari 2010 moet de gemeente verplicht de knip trekken bij een initiatief.

Voldoet de gemeente hier niet aan, dan kan het Commissariaat voor de Media zich wenden tot Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Die kan vervolgens het bedrag op de begroting van de gemeente een vaste bestemming geven. Ook in onze regio bestaan er verschillende lokale omroepen of streekomroepen.

Rechten en plichten
Het initiatief om te komen tot Stadsomroep Gorinchem was destijds mede gebaseerd op mede-financiering door de gemeente. De gemeente Gorinchem speelde destijds een incorrect spel met in de gemeenteraad brengen van het verzoek voor een zendmachtiging. Aan de aanvraag koppelde het college ook de financiën. En geen van de raadsleden had dit door en ontbrak het aan kennis (huiswerk maken en vooraf praten met de oprichters). De raad wees een zendmachtiging (zodoende) af, maar het CvdM wees de zendmachtiging vervolgens toe. Een gesprek over een jaarlijkse gemeentesubsidie wees de gemeente Gorinchem daarna van de hand. Nu ontkomt ook Gorinchem vanaf 1 januari 2010 daaraan niet meer. Het Commissariaat voor de Media informeert gemeenten over de rechten en plichten. De gemeente heeft namelijk ook de financiele controle door een jaarrekeningtechnische toetsing. Over de programmering, vorm, inhoud en redactionele autonomie gaat de gemeente niet. Dat geldt ook als de gemeente bovenop de verplichte subsidie nog een extra donatie doet. De verplichte financiering van lokale omroepen is een eerste stap, waarvoor bijna dertig jaar is gevochten. En brengt een einde aan het eindeloze gepraat met gemeenten over het mee betalen.

U bent hier