h

De oppositie heeft weer gelijk gekregen!

29 december 2009

De oppositie heeft weer gelijk gekregen!

In juni heeft de oppositie (SP, CDA en GroenLinks) geprotesteerd tegen het aan nemen van het bestemmingsplan Haarwijk Zuid. Volgens ons was het een slecht voorbereid bestemmingsplan en was er helemaal geen rekening gehouden (zoals gewoonlijk) met de mening van de bewoners.

Er moesten dure woningen gebouwd worden aan Athene/Orakellaantje op de plaats waar betaalbare woningen voor ouderen staan. Hier had volgens de SP in ieder geval onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheid voor renovatie. Ook moesten er op verzoek van de eigenaar woningen gebouwd worden op het terrein van den Breejen. Zoals u weet een monument ook hier waren wij tegen. We hebben zelfs een amendement ingediend waarin we verzochten om juist dat gedeelte van de Haarwijk nog niet vast te stellen, maar er werd niet naar ons geluisterd.

Nu is het bestemmingsplan geschorst. De beslissing kunt u vinden op de website van de Raad van State..
Ik kan u wel vertellen dat van de talloze verzoeken tot schorsing die er jaarlijks worden ingediend bij de Raad van State er maar drie (3!) gehonoreerd worden en daar is Gorinchem nu bij.

Het ergste van alles is dat wij dit als raadsleden moeten horen van de belangenvereniging. B &W heeft ons als gemeenteraad hiervan weer niet op de hoogte gesteld. Ik kan u wel verzekeren dat wij hierover in de eerste raadsbijeenkomst van 2010 scherpe vragen zullen stellen, een goed begin van 2010!

U bent hier