h

Weekbrief 48 van de fractie over 24 t/m 30 november 2008

30 november 2008

Weekbrief 48 van de fractie over 24 t/m 30 november 2008

Het was toch een roerige week, deze week 48 van het jaar 2008. Niet alleen wereldwijd, maar ook toch Gorinchem en omgeving. In Gorinchem was er nl. deze week een gemeenteraadsvergadering. U kunt daar op deze site veel over lezen. En toch wil ik nog een aanvulling geven op onze verslaggeving.

B.v. over het bouwen in Gorinchem.
Voorzover de gemeente Gorinchem nu uberhaupt nog iets kan- en zou willen doen aan de voorgenomen bouwplannen blijken deze bouwplannen toch iets minder gemakkelijk te verkopen dan gedacht. Neem nu eens de Tuinen van Mollenburg, tot op heden slechts 4 opties (mogelijk meer als u nu klikt) op de in totaal 42 woningen. Helaas nog geen verkochte woningen. De plannen in Lingewijk Noord en Hoog Dalem zijn mogelijk iets succesvoller maar toch het blijft moeilijk. De betrokken makelaars willen geen cijfers verstrekken over de verkopen in deze wijken, en dat zegt natuurlijk al genoeg.
Natuurlijk.... de gemeente Gorinchem en de projectontwikkelaars kunnen er nu niet zo heel veel meer aan doen, maar bijstellen zou toch moeten worden overwogen. En dan bedoel ik bijstellen in de verkoopprijs. Woningen van ca. 300.000 euro, 400.000 euro of nog meer..... zijn in het algemeen niet voor starters op de woningmarkt, maar de mensen die een dergelijke prijs wel kunnen betalen moeten dan wel hun "goedkopere" woning kunnen verkopen. En dat blijkt ook niet eenvoudig. De verhuisketen stokt. Een rondgang langs de makelaars geeft een bevestiging van dit beeld. Meerdere makelaars hebben fors lagere omzetten, en 1 makelaar is zelfs op eigen verzoek al failliet verklaard.

Wij vernamen dat een lid van het college van B&W ook op visite is geweest bij aantal makelaars om eens te informeren naar de verkopen van de nieuwbouwwoningen. Benieuwd wat de invloed hiervan op toekomstig- of huidige beleid zal zijn.

Dan het spitsalarm, weeralarm of hoe we het ook mogen noemen voor dinsdagmorgen.We zijn kritisch over sommige zaken in Gorinchem en schuwen ze niet te noemen, Maar deze week toch een groot compliment voor de "strooiploeg" van de gemeente Gorinchem. Van maandagavond laat tot dinsdagmorgen morgen vroeg is men in de weer geweest om ons, de bewoners van Gorinchem, te behoeden voor grote ongelukken. Natuurlijk ze worden ervoor betaald, maar toch....... In de ons omringende gemeenten is minder gestrooid en hebben zich helaas toch enkele ernstige ongelukken voorgedaan. Of ongelukken in Gorinchem voorkomen zijn door de strooiploeg ? Nooit hard te maken, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel .....en de complimenten.

De Waterschapverkiezingen. Hierover is op deze site ook al eerder geschreven. De SP heeft zoals verklaard niet meegedaan aan deze verkiezingen die toch landelijk meer dan 20 miljoen euro hebben gekost. We lezen op de site van Waterschap Rivierenland het volgende:

"De opkomst bij de verkiezingen bij Waterschap Rivierenland bedraagt 23%. Dat is gelijk aan de opkomst bij de vorige verkiezingen in 2005.
Bij Waterschap Rivierenland zijn bijna 750.000 stemgerechtigden. Hiervan hebben 173.000 personen hun stem uitgebracht. Dit betekent een opkomst van ruim 23%. Het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen bedraagt 17.320. Dat is 10% van het aantal uitgebrachte stemmen".
Zie hier de uitslag voor onze regio.

Dus aan geldige stemmen 155.680, nog minder dan 21 %. Afschaffen dus deze verkiezingen.

De afgelopen weken heb ik contact gehad met meerdere bewoners uit Gorinchem Oost die wilden dat de geplande UMTS masten op sporthal de Oosterbliek niet zouden worden geplaatst. Zolang niet is bewezen dat de straling (ze worden aangekondigd als UMTS masten, maar stralen een cocktail uit van GSM, HDSPA, C2000, UMTS elk met zijn eigen patroon en intensiteit), ongevaarlijk is lijkt een voorzorgmaatregel noodzakelijk.
De voorzorgmaatregel geeft aan : zover mogelijk van woonwijken, winkelcentra, ziekenhuizen en bejaardentehuizen en niet overal masten plaatsen maar zgn sitesharing. Er zijn in Nederland nog slechts 3 providers (Vodafone, T-Mobile en KPN) en zij moeten dus maar beter samenwerken.

Gelukkig is er een motie aangenomen in de gemeenteraad waardoor er een evaluatie van het gemeentelijkbeleid wordt beoogd. dit komt dan weer terug naar de gemeenteraad (waarschijnlijk) als raadsvoorstel en daarna zijn er mogelijk "nieuwe" of "nieuwe oude"regels als het beleid ongewijzigd zou blijven. De mensen in Gorinchem Oost kunnen eventjes rusten, maar kunnen nog niet gerust zijn.

Gerust kunnen we nooit zijn, wees daarom alert op misstanden in uw omgeving en meld ze mij via dit
email adres

Met vriendelijke groet,

Piet van Andel

Piet van Andel
Gemeenteraadslid SP

U bent hier