h

Weekbrief 5 van de fractievoorzitter van 29 januari t/m 4 februari

4 februari 2007

Weekbrief 5 van de fractievoorzitter van 29 januari t/m 4 februari

Deze week begon op maandag met de algemene ledenvergadering van de afdeling Gorinchem van de SP. Ik had mij niet herkiesbaar gesteld omdat ik na ongeveer 5 jaar voorzitterschap vond dat er een nieuw gezicht wenselijk was. Dat vond ik overigens vorig jaar ook met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, maar toe was er nog niemand die zich verkiesbaar wilde stellen voor het voorzitterschap. Dit keer wel en ben gelukkig met het feit dat Theo Voorspuij tot voorzitter is gekozen.

Hieronder de tekening van Fiona (zie week 1). Deze week is het een autistische jonge vrouw en ik denk dat ze daarom deze tekening heeft gemaakt. In de tekst staat het volgende:

Gerard....ze mogen op protestants christelijke scholen autistjes weigeren.....jaha...toen ik geweigerd werdt heb ik geen traan gelaten...jaha...
Ja...toen ik van die school geweigert werdt liet ik gèèn traan - Nou vindt ik dat goed dat ze mij geweigerd hebben - ik was toen in 1987 toen ik vier was, ook al heb ik daar veel verdriet van ?! Onderaan een link naar de tekening in het groot.

Tekening week 5 van Fiona

Theo is al jaren bezig binnen het verenigingsleven van Gorinchem, met name voor de denksporten dammen en schaken en vereniging van woningeigenaren, en kent daardoor veel mensen in Gorinchem en velen kennen hem. Hij zal nog wat moeten wennen en ingevoerd moeten raken in deze nieuwe taak, maar daar heb ik alle vertrouwen in. De SP hecht eraan dat de afdelingvoorzitter het aanspreekpunt is voor de landelijke partij, dus Theo zal zich ook in het ‘landelijke’ moeten gaan inwerken.

Woensdagmiddag heb ik een gesprek gehad bij het Da Vinci College. Regelmatig probeer ik binnen de gemeente aandacht te krijgen om jongeren te betrekken bij gemeentelijk beleid. Omdat er nog geen jongerenadviesraad is moet dat op een andere wijze worden geregeld. Ik heb me voorgenomen het nu maar eens vanuit eigen initiatief aan te pakken om meer of meer te bewijzen dat jongeren wel degelijk hier wat mee willen.
Ik ga nu in het kader van het vak Burgerschapscompetenties met een groep van de opleiding economie een experiment aan om te zien of met die groep tot goede ideeën gekomen kan worden. Terug naar het onderwijs dus. Ik heb er erg veel zin in en ik verwacht wel op een aardige manier met deze groep te kunnen brainstormen om innovatieve gedachten te krijgen. Als er aardige ideeën komen dan zal ik ze zeker via deze leerlingen aan het gemeentebestuur voorleggen.

Donderdag was er weer een raadsvergadering. We hadden voor drie agendapunten spreektijd aangevraagd. Natali Martens hield een goed verhaal over het voorkeursrecht van de gemeenten.(betoog van Natali volgt nog als link)

Piet van Andel hield een verhaal over de regionale samenwerking waar op dit moment hard aan wordt gewerkt )zie link).

Ikzelf had een verhaal voorbereid over de cultuurnota (zie link) Binnen dat verhaal heb ik een motie ingediend met het verzoek aan het college om te onderzoeken of er inhoudelijk, fysiek en financieel mogelijkheden zijn om te komen tot een historisch museum in Gorinchem. Ik verwees onder andere naar een paper over een Historisch Centrum in Gorinchem wat in juni 2002 was verschenen. Omdat de schrijvers van dit stuk het nooit zover hadden gekregen dat het een officiële nota werd, kon nu worden gezegd dat dit stuk niet bekend was. Dat is dus politiek. Al heb je het gelezen, en wellicht besproken, als het niet officieel is gemaakt bestaat het niet. Moeilijk om daar mee om te gaan. In een korte discussie met de woordvoerder van de PvdA kreeg ik het idee dat we het over twee totaal verschillende zaken hadden. Dat kwam vooral omdat werd gedacht dat ik het had over een initiatief van een Gorcumse dame die ook nog eens voor de vergadering veel tamtam had gemaakt over haar plan. Zij wil in het Tolhuis een historische attractie maken. Alles bij elkaar werd mij vraag niet gesteund en na een suggestie van her CDA heb ik de motie voorlopig teruggetrokken. Ik zal er later weer op terugkomen.

Wat is Roy Grünwald toch een fantastisch (AD creatief! Dat liet hij vrijdagavond weer zien en horen bij de opening van het FilmFrontFestival. Het tweede onderdeel van deze avond werd verzorgd door Roy Grünewald die als explicateur stomme- film- fragmenten, met aardige anekdotes over de familie Lumiére, aan elkaar sprak en tot leven wekte, waarbij hij muzikaal ondersteund wordt door Siebren Zwaan. Een belevenis op zich. Succes altijd verzekerd als hij optreedt.

Een warme week toegewenst.
Gerard Broekman, fractievoorzitter SP Gorinchem

U bent hier