h

weekbrief 2 van de voorzitter van 8 t/m 14 januari 2007

13 januari 2007

weekbrief 2 van de voorzitter van 8 t/m 14 januari 2007

Het jaar begint weer op gang te komen. De mensen weten ons weer te vinden en er moeten weer dingen gedaan worden.Zoals je ziet is vanaf week 1 bij de weekbrief tekening geplaatst. Deze tekening is gemaakt door Florine Marise Kikkert.

Zij is vooral bezig met een vorm van cartoons tekenen. Omdat ze erg is geïnteresseerd in de SP heeft zij gevraagd of zij wekelijks een cartoon op de site van de SP mag zetten. Zij tekent de cartoon als ze de weekbrief heeft gelezen. Uiteraard vindt de SP dat een heel leuke aanvulling op de inhoud van onze site. Florine wil graag één persoon op de tekening als terugkerend element laten terugkomen. Dat is Sebastiaan van Krootjes. Wij hopen nog lang van haar tekenkunst gebruik te kunnen maken.

Deze week was de raadsbijeenkomst komen te vervallen dus we hadden enkele avonden extra vrij. Dat was weer een mogelijkheid om nieuwe leden te bezoeken. Die komen er toch regelmatig bij, hoewel er ook wel enkele afvallen omdat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een andere stad. Het is altijd erg leuk om deze nieuwe leden welkom te heten en er achter te komen waarom ze juist nu lid zijn geworden van de SP. Jan Marijnissen is wel een top figuur hoor ik steeds. Maar vooral ook wordt verteld dat de manier waarop de SP met mensen bezig is hen erg aanstaat en dat maakt het verschil t.a.v. de andere partijen.

U hebt deze week waarschijnlijk dat artikeltje gelezen in de Gorcumse Courant welke ik in mijn vorige weekbrief al aankondigde. Over de vrouw die aan haar huis gekluisterd zat omdat ze geen mogelijkheid had om in haar rolstoel naar buiten te gaan. Meteen na het artikel werd er aangebeld en heeft een mevrouw haar aangeboden minstens een keer per week te begeleiden. Ook heeft ze contact gekregen met de cliëntenraad waar ik haar naar toe heb verwezen. Ze heef in elk geval erg positieve gevoelens overgehouden aan het artikel in de krant. Vind ik erg fijn voor haar. Het blijkt echter ook dat stichting MEE niet erg goed functioneert. Zullen we wat aan moeten gaan doen. Al was het maar door vragen te stellen.

Donderdag een erg goed gesprek gehad met Rien Stolk over de gang van zaken rond het Gebouw, Wonen Leren Zorg in de Vroedschapstraat. Het is belangrijk, als raadslid, te weten hoe alles tot stand komt en hoe alles loopt. Daarom proberen we van veel mensen informatie te krijgen. Goed te horen hoe Het Gebouw tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden van Rien Stolk zijn. We hopen dat hij nog eens een verhaal komt houden voor alle raadsleden over de nieuwe ontwikkelingen waar hij mee bezig is.

Leuk om in de krant een bedankje te lezen voor alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan de ijsbaan. Binnenkort zal er een evaluatie plaatsvinden waar verbeterpunten voor het volgend jaar zullen worden besproken. Dat er volgende jaar weer een ijsbaan zal zijn staat toch wel vast. Dat lijkt mij in elk geval een goede zaak.

Maak er weer een fijne week van.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter SP afdeling Gorinchem

Tekening week 2

U bent hier