h

Nieuwe Hoven tweezijdig open. Wat is het gevolg?

31 januari 2007

Nieuwe Hoven tweezijdig open. Wat is het gevolg?

In de komende tijd zal ongetwijfeld de wel/niet tweezijdige openstelling van de Nieuwe Hoven het meest besproken onderwerp zijn onder de Gorcumse bevolking. De gemeenteraad van Gorinchem zal zich er ook over uitspreken. De SP heeft e.e.a. in kaart gebracht en zijn benieuwd naar uw reactie. Het is een lang maar leesbaar verhaal geworden over de gevolgen voor de diverse verkeersstromen die gebruik gaan maken van de Nieuwe Hoven.

Er is in 1997 door de toenmalige gemeenteraad besloten om de Nieuwe Hoven vanaf de kruising Kleine Haarsekade tot aan de Stationsweg af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer richting Stationsweg. Dit omdat in het verleden er veel ongelukken gebeurden op de kruising Stationsweg / Nieuwe Hoven / Handelskade / Concordiaweg.
In 1999 is een evaluatie onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er inderdaad een afname van het aantal ongevallen te zien was na de afsluiting.

De afsluiting heeft echter ook grote gevolgen gehad voor de verkeersstroom in Gorinchem. Er moet worden omgereden via de A15, de Banneweg of via de Haarweg als er b.v. van de Haarwijk naar het Centrum gereden zou moeten worden. Daardoor is er ook een sluiproute ontstaan via de Vlietlaan..

Onderzoek heeft uitgewezen dat een tweezijdig gebruik van de Nieuwe Hoven verkeerstechnisch mogelijk is als er aantal aanpassingen worden uitgevoerd. Dit onderzoek uitgevoerd door buro Arcadis is via onderstaande link te downloaden.

Als het onderzoekresultaat in zijn geheel wordt gevolgd ontstaat naar alle waarschijnlijk de volgende verkeerssituatie (ingeschat door de SP op 1 februari 2007). Let op de uiteindelijke situatie kan anders worden. Volg hiervoor de plaatselijke pers en uiteraard deze site.

Op de site van de VVD afdeling Gorinchem staat al maandenlang een enquete over de openstelling van de Nieuwe Hoven. Zeer opmerkelijk is het zeer grote aantal stemmen. De uitslag is ook heel duidelijk.2/3 van de stemmers op de VVD site wil geen openstelling van de Nieuwe Hoven.
Zie onderaan de link naar de foto van de VVD site genomen op 31 januari om 21.16 uur.

Voor naar schatting 4 miljoen euro (ruim 100 euro per Gorcummer) wordt dit de nieuwe situatie:

 • Situatie 1. U komt uit de Haarwijk en wilt richting het centrum van Gorinchem:
 • 1 a. U gaat over de Grote Haarsekade richting de Nieuwe Hoven. U mag hier nu linksaf slaan. Het onderzoek geeft aan dat er geen rotonde op deze plaats mag komen maar een stoplicht.
  U moet mogelijk wachten voor dit stoplicht. Verkeer komt voor u vanaf links (vanuit de richting overweg) en er komt voor u verkeer vanaf rechts (vanaf de Johanneskerk).
  Bij groen licht kunt u linksaf de opengestelde Nieuwe Hoven op. Nieuwe Hoven blijft een voorrangsweg.

  1 b. Vlak voor de overweg staat wederom een stoplicht (volgens het onderzoek is ook hier geen rotonde mogelijk). U loopt de kans te moeten wachten voor de spoorwegovergang (er komen overdag ruim 20 treinen meer dan het aantal waarmee gewerkt wordt in het onderzoek, de lijn Gorinchem-Geldermalsen zal nl. intensiever worden gebruikt door Arriva, de verwachting is ca. 70 treinen in totaal per dag via deze overgang). U bent de spoorwegovergang over. Nu nog de kruising met de Stationsweg (zelfde stoplicht als voor de overweg) en u kunt linksaf de Concordiaweg op en via de brug over het Merwedekanaal verder. Overigens geld hier hetzelfde als bij situatie 2 mbt het voorsorteervak.

 • Situatie 2. U komt vanuit de Haarwijk en wilt richting het station.
 • U volgt eerst situatie 1 a.

  Nu nog de kruising met de Stationsweg. De vraag is of u hier een eigen voorsorteervak rechtsaf krijgt anders moet u wachten achter de auto’s die richting het centrum gaan ( de ruimte voor een voorsorteervak richting centrum en een voorsorteervak richting station is naar onze mening niet aanwezig).

 • Situatie 3. U komt vanuit de Haarwijk en wilt richting de Johanneskerk / Piazza Center.
 • U komt bij het stoplicht aan het eind van de Grote Haarsekade / Nieuwe Hoven. De vraag is of u hier een eigen voorsorteervak rechtsaf krijgt anders moet u wachten achter de auto’s die linksaf de Nieuwe Hoven op willen rijden. (de ruimte voor een voorsorteervak richting linksaf en een voorsorteervak rechtsaf is naar onze mening niet aanwezig).

  Samenvattend vanuit de Haarwijk. In ieder geval altijd het stoplicht Grote Haarsekade / Nieuwe Hoven. Wilt u naar het Piazza Center dan ontstaat er mogelijk een sluiproute via de Emmastraat / Julianalaan wanneer er te vaak en te lang moet worden gewacht voor dit stoplicht,
  Wilt u de opengestelde Nieuwe Hoven op dan moet u rekening houden met nog een extra stoplicht. Ook wordt er meer verkeer verwacht vanaf de Johanneskerk richting de spoorwegovergang en mogelijk geen voorsorteervakken. De sluiproute via de Vlietlaan zal waarschijnlijk vervallen door de openstelling van de Nieuwe Hoven.

 • Situatie 4. U komt vanaf de Concordiaweg en wilt richting de Kleine Haarsekade.
 • U moet rechtsaf de Nieuwe Hoven op. Te hopen is dat er een voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer komt. Dan kunt u evenals nu rechtsaf zonder problemen de Nieuwe Hoven op. Zo niet dan moet u mogelijk aansluiten voor het stoplicht zoals geschetst onder situatie 5.

  Op de hoek van de Nieuwe Hoven /Kleine Haarsekade wordt echter een stoplicht geplaatst. Of er een voorsorteervak komt is onbekend. Als er geen voorsorteervak komt moet u mogelijk aansluiten in de rij.

  Het stoplicht komt er omdat er ook een stoplicht geplaatst is op de hoek Nieuwe Hoven / Grote Haarsekade. En als dit op groen staat staat het “rechtdoor” stoplicht op rood.

  Ook is er een stoplicht geplaatst op de Nieuwe Hoven / Plantsoen richting overweg. Dit omdat er een stoplicht is geplaatst op de hoek Nieuwe Hoven / Grote Haarsekade, en als dit laatste voor linksaf gaand verkeer op groen staat moet het stoplicht Nieuwe Hoven / Plantsoen op rood staan.

 • Situatie 5. U komt vanaf de Concordiaweg en wilt richting het station
 • U krijgt te maken met verkeer wat afkomstig is vanaf de Nieuwe Hoven. U krijgt derhalve te maken met het stoplicht Nieuwe Hoven/Stationsweg. Of er een voorsorteervak komt is onbekend.

 • Situatie 6. U komt vanuit het Piazza Center/ Johanneskerk en wilt naar de Kleine Haarsekade.
 • U krijgt te maken met het stoplicht Nieuwe Hoven / Plantsoen (rechterzijde van de Nieuwe Hoven ter hoogte van nummer 71). Dit omdat er al een stoplicht staat op de hoek Grote Haarsekade / Nieuwe Hoven en op de hoek Nieuwe Hoven / Kleine Haarsekade. De vraag of u een eigen voorsorteervak krijgt is nog onbekend.
  Mogelijk ontstaat een sluiproute via de Emmastraat / Julianalaan of via de Mollenburgseweg en de Wilhelminalaan.

 • Situatie 7. U komt vanaf de Johanneskerk en wilt naar het Centrum of station.
 • U krijgt te maken met het stoplicht Nieuwe Hoven / Plantsoen (rechterzijde van de Nieuwe Hoven ter hoogte van de vroegere klok). Dit omdat er al een stoplicht staat op de hoek Grote Haarsekade / Nieuwe Hoven en op de hoek Nieuwe Hoven / Kleine Haarsekade. De vraag of u een eigen voorsorteervak krijgt is nog onbekend. Daarna volgt u situatie 1 of 2

   Verdere mogelijke gevolgen:

  - Verkeer over opengestelde Nieuwe Hoven neemt toe tot 8500 voertuigen per dag.
  - Verkeer over Nieuwe Hoven tot aan Haarsekaden neemt toe tot 3750 voertuigen per dag
  - Verkeer over Banneweg neemt af van 21000 naar 16500 voertuigen per dag
  - Verkeer over A15 naar Gorinchem Oost neemt af
  - Opengestelde Nieuwe Hoven moet worden verbreed
  - Parkeerplaatsen voor woningen aan opengestelde Nieuwe Hoven worden mogelijk onbruikbaar
  - In geval van calamiteiten (brand) is het opengestelde gedeelte Nieuwe Hoven niet snel ontruimbaar, vanwege de spoorwegovergang, kruisingen
  en brug. Derhalve moet brandweerpersoneel aansluiten (heeft geen sirene en zwaailicht alleen een rood tekstbord). De vraag is of zij gebruik
  kunnen blijven maken van het fietspad.
  - De kosten voor het geheel worden geraamd op ca. 4 miljoen euro
  - Het onderzoeksbureau geeft aan dat de oplossing beperkt is en zij hebben nog geen rekening gehouden met een bijna verdubbeling van
  “spoorbewegingen”
  - Ook geeft het bureau aan dat de Nieuwe Hoven openstelling voor de korte terimijn een oplossing is maar niet voor de lange termijn
  - Snelheid van treinen neemt af van 60 km naar 40 km per uur (vanaf richting Geldermalsen, trein naar Geldemalsen rijd al maximaal 40 ) ter
  hoogte van spoorwegovergang, derhalve een langere "doorkomstduur".

  U bent hier