h

Weekbrief 51 van de voorzitter van 18 t/m 24 december 2006

23 december 2006

Weekbrief 51 van de voorzitter van 18 t/m 24 december 2006

Laten we deze week de week van de krantenberichten noemen. Het begon in de Gorcumse Courant. Dhr. Schefferlie, fractievoorzitter van de PvdA, meende een vinnig stukje te moeten schrijven met als titel “SP gefrustreerd?”.
Daarin schrijft hij min of meer dat hij maar weinig krijgt voor zijn raadswerk (€ 970,00 bruto per maand) en zelfs geen pensioen of ww-recht als je stopt. Daarom mocht de SP vooral niet vragen of het eindejaarsdiner door de genodigden zelf betaald kon worden en het begrootte bedrag aan de laagste minima geven bijvoorbeeld door middel van kerstpakketten. Dat was toch werkelijk van de zotte vond hij.

Er wordt al zo hard gewerkt, dat een diner er zeker bij hoort. Dat gebeurt in het bedrijfsleven toch ook. Overigens kregen we daarnaast ook nog een klein Kerstcadeau in de vorm van een digitale bestelmogelijkheid. Ik kan u verklappen dat ik het meteen aan het goede doel heb overgemaakt: War Child.
Aan het eind van de raadsbijeenkomst van donderdag 21 december kregen we van de burgemeester een blik snert. Zal waarschijnlijk wel een toespeling zijn op onze opstelling. We hebben het blik meteen aan Jo van de Wal gegeven voor de voedselbank.

Dhr. Schefferlie meende ook nog een punt te kunnen maken door op te merken dat ik geen broodje kaas wilde en pontificaal mijn kopje omdraaide bij de koffieronde. Allemaal om demonstratief tegen iets te zijn. Laat ik dhr. Schefferlie uit de droom helpen. Ik voelde mij niet zo lekker en daarom sloeg ik de koffie en het broodje af. Lijkt mij nu niet echt een reden om te proberen mij persoonlijk weer aan te vallen. Ik vind het wat zielig en zeer kinderachtig.

Al eerder stond in de krant dat er een onderzoek was geweest waaruit bleek dat de ouderen onder ons steeds rijker werden en dat binnenkort de toelagen voor ouderen niet meer nodig zouden zijn en ook het gratis openbaar vervoer voor ouderen niet meer hoefde. Ik kreeg hierop verschillende telefoontjes van ouderen die helemaal niet rijker zijn geworden en erg ongerust waren door dit krantenbericht. Gelukkig had ik op de televisie een man horen zeggen dat inderdaad veel ouderen financieel beter zijn geworden de laatste tijd maar dat er nog erg veel ouderen in de problemen zitten. Hij zei letterlijk dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Daar vecht de SP o.a. al jaren tegen.
Het was daarom wel weer aardig om te lezen dat de cliëntenraad de wethouders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben laten zien wat je bij de Aldi voor € 50,00 kan kopen. De wethouders hebben daar echter niets mee gedaan. De bedoeling was namelijk dat de echte minima met de Kerst iets extra’s zouden krijgen. Dhr. Netze, wethouder van Gorinchem en voorzitter van de RSD vond dat er niets extra’s moest komen. Er was een onderzoek aan de gang en op de uitkomst moest maar eerst worden gewacht. Geen leuke kerstgedachte naar de minima.
Gelukkig waren 2 gemeenten zo sociaal dat zij hun minima een bedrag van € 100 hebben beloofd met de Kerst. Fantastisch en mijn complimenten gemeente Liesveld en Giessenlanden. Netze was hierover ‘not amused’ stond in de krant.

In datzelfde AD stond dat de gemeente Gorinchem wel een donatie heeft gedaan aan het Rode Kruis in het kader van de actie tegen de landmijnen. Dat geld was o.a. opgebracht tijdens het eindejaarsdiner, begreep ik. Laten we maar denken dat de SP dus toch iets heeft bereikt. U kunt op deze site alle krantenberichten nog eens nalezen.
De SP is dus zeker niet gefrustreerd, integendeel we gaan gewoon optimistisch door met het werk voor onze kiezers.

Ik wens u graag van harte een heel warm en sfeervol kerstfeest.

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem

U bent hier