h

Weekbrief 50 van de voorzitter van 11 t/m 16 december 2006

17 december 2006

Weekbrief 50 van de voorzitter van 11 t/m 16 december 2006

Het is een schot in de roos, het winterfestijn in de stad. Nadat het zaterdag droog was geworden, rond de opening, werd het steeds drukker op de ijsbaan. Om 20.15 uur stond er nog een rij om een kaartje te kopen, terwijl de ijsbaan normaal om 22.00 uur sluit. Zondag was het weer precies hetzelfde. Het kwam wat aarzelig op gang maar rond 12.00 uur was het gezellig druk en het werd steeds drukker. Veel ouders met kinderen die blij waren dat ze eindelijk eens konden schaatsen. Het werd steeds gezelliger.

Heel leuk en als het zo blijft dan zal het zeker volgend jaar weer moeten worden opgezet. Het is erg fijn om er als vrijwilliger aan mee te kunnen werken. Hoewel het zondag wel erg hard werken was. Mensen die zich nog als vrijwilliger op willen geven, kunnen dat nog doen bij de stadsmanager, Joop van Bel.

Dat was voor mij dan weer het einde van een drukke week. Maandagavond hadden we AB vergadering met fractie overleg. Er werd weer stevig gediscussieerd, maar dat is goed om alles helder te krijgen. Uiteraard werd nog even stil gestaan bij de motie in de laatste raadsvergadering. Afgesproken is dat we er niet verder mee aan de gang gaan.
Dinsdag was het raadsbijeenkomst, voorafgegaan door de commissie dualisering. De vergadering duurde niet zo lang, zodat we vroeg naar beneden konden gaan voor het inloopspreekuur. Er komen de laatste maanden steeds wat meer mensen met de raadsleden spreken. Dat is mooi, maar in de raad wordt nog niet echt gesproken door de burgers terwijl het wel al kan. Dat zal waarschijnlijk ook nog moeten wennen. En het moet uiteraard ook goed bekend worden bij de mensen. De raadsbijeenkomst was binnen een recordtijd voorbij.
Woensdag ben ik naar Krimpen aan de IJssel geweest, omdat daar een vergadering was van de afdeling Zuid-Holland-Zuid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ging vooral over de burgerparticipatie. Ik heb hier op de site een kort verslag gezet van de bijeenkomst. Ik vond het zinvol dat ik er was geweest en het was jammer dat ik de enige was vanuit Gorinchem. Er waren wat raadsgriffiers en raadsleden uit Zuid-Holland. Vooral met het dualisme, de nieuwe manier van werken in de gemeenteraad, vind ik moeilijk werken en daarom probeer ik daar zoveel mogelijk van te weten te komen. Ook hier ontdekte ik weer dat wij als SP erg goed bezig zijn met onze website. Andere politieke partijen in het land komen amper tot iets, zeker lokaal niet, waardoor informatie vanuit de afdeling of fractie naar de burgers slecht wordt doorgegeven. Wij vinden dat in elk geval erg belangrijk.

Donderdagmiddag ben ik in gesprek geweest met de directeuren van de beide woningcorporaties, Bevo en Palissade. De bedoeling was om informatie vanuit de corporaties door te geven naar de politieke partijen om daardoor betere conclusies door de partijen kunnen worden getrokken. Op al mijn vragen werd duidelijk antwoord gegeven en ik vond dat heel bevredigend. We kunnen altijd, als we willen in discussie komen met hen. Wij waren de laatste van de partijen omdat ik een eerder gesprek was vergeten. Uiteraard zullen we ons voordeel doen met de hier gekregen kennis. In elk geval was het goed te horen dat de corporaties al behoorlijk, op een bepaalde manier, bezig zijn met het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor nieuw te bouwen huizen. Hierdoor kunnen huizen goedkoper worden gebouwd. Toen we daar vragen over stelden in de raadsvergadering werden die vragen niet echt naar tevredenheid beantwoord en wij dachten dat de raad daar niet echt van had gehoord. Zo zal er op het stukje grond van Den Breejen en in enkele straten verder in de Lingewijk op deze wijze huizen worden gebouwd en te koop aangeboden.

Zaterdag was het koud en erg nat. Maar zoals beloofd, stond de SP kraam weer in de stad en konden we weer met de voorbijgangers van gedachten wisselen. Ik vind dat steeds erg prettig. Je wordt er warm van. Zowel positieve maar ook negatieve opmerkingen zijn goed om te horen. Over het algemeen werd het jammer gevonden dat de SP niet meer in de coalitiebespreking zit. Velen vonden echter dat Jan Marijnissen het juist had gedaan. De televisie uitzending waarin het SP 2e Kamerlid Ronald van Raak in gesprek was met o.a. Freek de Jonge werd over het algemeen als erg negatief ervaren. Ronald van Raak is niet echt een voorbeeld van goed discussiewerk. Veel leden vonden het een genante vertoning vanuit Ronald.
Donderdag a.s. weer een raadsvergadering en dan op naar het Kerstfeest.
Ik wens je een heel gezellig en warm feest en denk af en toe eens aan de mensen die het minder hebben dan waarschijnlijk de meesten van ons

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem

U bent hier