h

SP gefrustreerd ?

20 december 2006

SP gefrustreerd ?

Deze kop staat boven een ingezonden brief van dhr. Schefferlie (fractievoorzitter PvdA Gorinchem) die is geplaatst in de Gorcumse Courant van 20 december 2006. Deze brief is onderaan dit artikel in te zien en/of te downloaden.

Waarom zou de SP gefrustreerd moeten zijn? Enkele feiten: in Gorinchem groeit de partij als kool, we zijn nu bijna even groot in ledenaantal als de PvdA in Gorinchem. In Gorinchem verdrievoudigde het aantal kiezers op 22 november. Ook t.o.v. de verkiezingen van begin maart 2006 is onze groei gigantisch. Hoezo gefrustreerd? Omdat wij het zelf ons eindejaarsdiner willen betalen en met het daardoor overblijvende gemeenschapsgeld een eindejaarscadeau willen laten "weggeven" door het college van B&W, is dat een teken van frustratie?

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november jl. diende de SP een motie in waarin werd verzocht om de kosten van het eindejaarsdiner niet door de gemeente Gorinchem, maar door de deelnemers zelf te laten betalen. Niets meer en niets minder. De deelnemers aan dit diner zijn overigens alle gemeenteraadsleden, het college van B&W en de top van de ambtenarij binnen de gemeente. En allen met partner. Kosten voor de gemeente voorzichtig geschat 4000 euro.

Onze burgemeester heeft pas nog de mooie woorden "ik heb een voorbeeldfunctie" gesproken en dat wilden wij nu ook voorstellen aan de gemeenteraadsleden door het beschikbaar stellen van het budget van het eindejaarsdiner aan de minder bedeelden.

Echter dhr. Schefferlie had direct commentaar op deze motie. "Dus wij zijn verkwistend?" zei hij. "Een publiciteitstunt van de SP" en "Wij verdienen het, in het bedrijfsleven is het ook gebruikelijk" en er werden nog veel meer termen die duiden op een verdediging gebezigd. Maar laat er nu helemaal geen aanval gepland zijn geweest, heer Schefferlie, alleen een doodnormaal verzoek.

Dat u zich daarover zo verschrikkelijk druk maakt zegt naar onze mening genoeg, er zijn genoeg spreekwoorden en gezegden die dit duidelijk aangeven. De SP kan ingaan op uw schrijven en veel zaken weerleggen, mogelijk niet allemaal. Wij zijn ons bewust van onze beperkingen en ook zijn wij ons bewust van het feit dat wij een beginnende partij zijn in Gorinchem die fouten maakt. Wij leggen echter al onze acties uit op onze internetsite www.gorinchem.sp.nl en tijdens gesprekken met geinteresseerden aan onze maandelijkse marktkraam. We nemen de opmerkingen van dhr. Schefferlie in de laatste alinea van zijn schrijven " maar als de SP het niet erg vindt dan gaan wij gewoon verder met het besturen van de stad. Mee regeren lijkt niet de hobby van de SP zo moeten we ook landelijk constateren. We blijven echter hopen dat de SP het oproerkraaien inruilt voor een constructieve en progressieve samenwerking in Gorcum, anders lijkt er niet veel te gebeuren met de stemmen die deze partij heeft gekregen" dan maar voor kennisgeving aan. Een opmerking die getuigd van arrogantie maar ook een opmerking die niet getuigd van enige vorm van respect voor de fractie van de SP, de leden van de SP en de stemmers op de SP.

Onze enige maatstaf zijn onze leden, onze stemmers en onze doelstellingen. Vooralsnog zijn wij daardoor zoals eerder geschreven echt niet gefrustreerd. Denk b.v. eens aan de situatie in de Van Zomerenlaan en omgeving, als het aan de PvdA had gelegen hadden de woningen al bijna afgebroken geweest. Hoezo gefrustreerd over resultaat ? Maar voor ons zijn er omdat we nieuw zijn in de gemeentepolitiek geen heilige huisjes en geen ongeschreven wetten van toepassing. Er wordt ons een concreet voorstel gevraagd, gezegd dat wij er geen hadden en een zin later wordt verwezen naar ons voorstel Voedselbank. Een voorstel dat afgewezen wordt door de PvdA Landelijk wordt hierover gelukkig bij de PvdA toch anders gedacht.Daarnaast verwijzen we ook graag naar uw eigen internetpagina.

De SP loopt achter de feiten aan aldus dhr. Schefferlie. Dat mag u vinden, maar de feiten ontkennen is van een andere orde. Lang niet iedereen in Gorinchem kan zich zaken veroorloven die u en ik mogelijk als "normaal' beschouwen. We hebben het al eerder in de gemeenteraad gevraagd. Wat heeft b.v. die 52 jarige werkloze die in de bijstand terecht dreigt te komen omdat hij geen baan meer kan vinden aan uw investeringen?

Ook vergelijkt dhr. Schefferlie zich als gemeenteraadslid met anderen die ook uit eten gaan. Vergelijken met anderen is altijd gevaarlijk. Een gemeenteraadslid ontvangt bijna 1000 euro bruto per maand als vergoeding voor deze werkzaamheden die zij naast hun eigen baan / banen kunnen uitvoeren. Als het (te) veel werk voor te weinig geld wordt gevonden dan had men zich in maart 2006 niet verkiesbaar moeten stellen voor de gemeenteraad. Iedereen weet toch waar hij of zij aan begint.? SP vertegenwoordigers in de gemeenteraad zijn zich zeer bewust van dit feit. ZIj geven hun verdienste aan de partij en zitten er dus niet voor hun eigen belang maar om de belangen van anderen te vertegenwoordigen. Klagen over verdiensten komt bij de SP dan ook niet voor. Ook komt het door Schefferlie gestelde grauwe en rauwe bij de SP ons totaal onbekend voor. Schefferlie zou eens een SP feest moeten bezoeken (wel eerst lid worden). En denk eens aan de kleurige Symposion uitingen waarbij SP voorzitter Broekman als vrijwilliger zeer intensief bij betrokken was. Niets grauws en rauws aan dacht ik.

Maar met uw welnemen gaan we nu naar de uiterst plezierige schaatsbaan in Gorinchem waar onze fractievoorzitter over schreef in zijn weekbrief 50 op onze internetsite. Hij was daar zondag 17 december als vrijwilliger, en ook vrijdag de 22e is hij als vrijwilliger op het Gorcums Winterfestijn. Als u er ook bent kan er nog eens nader worden gesproken over deze situatie die wat ons betreft ongewenst is.

Overigens: op 12 december voelde Broekman zich niet goed en heeft daarom niets te eten of drinken genomen. Dhr. Schefferlie moet toch weten dat SP vertegenwoordigers heus niet alles afslaan, dus dit vonden wij een kinderachtige opmerking. Wordt Broekman al zo in de gaten gehouden door de PvdA / AIVD ?. Wij waren er ook tijdens het diner als afsluiting van de raadsexcursie. Dus ook een oproep van de PvdA om alles uit te spreken onder het genot van een borrel zullen we niet afslaan. Ook zullen we op 2 januari 2007 aanwezig zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gorinchem. Mogelijk dan een betere start dan de start in 2006 heer Schefferlie? Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen werd al zeer negatief geschreven over dhr. Broekman door dhr. Schefferlie terwijl hij hem niet eens kende.

Voor de liefhebbers. Op de site www.gorinchem.sp.nl vindt u onder de linker button dossier en daarna scrollen naar gemeenteraadsvergaderingen alles over het eindejaarsdiner en ons `doen en laten` in de gemeenteraad. Onder de linker button "hoe wordt er gestemd" kunt u het stemgedrag zien van de diverse partijen in de Gorcumse gemeenteraad en dat zijn zaken waarop wij willen worden afgerekend.

Prettige feestdagen toegewenst aan alle lezers.

U bent hier