h

Weekbrief 45 van de voorzitter van 6 t/m 12 november 2006

12 november 2006

Weekbrief 45 van de voorzitter van 6 t/m 12 november 2006

Deze week ging het gebeuren. De Algemene Beschouwingen bij de gemeentebegroting voor 2007. De SP zou er voor de eerste keer aan deelnemen. Hoe zal het gaan? Kunnen we onze punten goed aan de orde stellen? Donderdag was de vergadering. Een hele zit van ’s morgens 9.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

Voor het zover was hebben we nog wel op maandagavond met de fractie de puntjes op de i gezet. De tekst was klaar maar moest nog eens besproken worden om te zien af alles klopt zoals het er stond. De fractievoorzitter zal de Algemene Beschouwingen houden en Piet van Andel zal de financiën bespreken. Aan het eind van deze vergadering waren we er klaar voor.
In de loop van de verdere week kwamen er ook moties via de mail binnen van de andere partijen waarin werd gevraagd of we die wilden steunen. Het was niet mogelijk om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Dinsdag was er de burgeravond. Nieuwe bewoners van Gorinchem en de nieuwe Nederlanders die hun inburgingscursus met goed gevolg hebben afgesloten waren uitgenodigd om op het gemeentehuis te komen. Hier werden ze welkom geheten door de burgemeester en ook werd alles over de gemeentelijke organisatie uitgelegd. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd met kramen in de hal waar men zich kon laten informeren. Ik denk dat het een goede zaak is om dit eens per jaar te doen. Ik vond het wel jammer dat er geen kraam stond over de gemeenteraad. Daar zouden de nieuwe bewoners kennis hebben kunnen maken met de partijen die in de gemeenteraad van Gorinchem vertegenwoordigd zijn. Lijkt mij ook een goede zaak. De raadsleden die ik in de ‘wandelgangen’ daar over sprak hadden daar nog nooit over gedacht maar vonden het wel een goed idee. Gaan we inbrengen in de commissie dualisering.

Woensdag waren we uitgenodigd om een presentatie bij te wonen van een nieuwe stichting van Gorinchem. De Stadsomroep Gorinchem. Er werd ons verteld wat de heren, het waren allemaal heren, aan het doen waren, wat ze wilden en welke rol de gemeenteraad speelt in hun verdere activiteiten. Voorlopig zijn het mensen die een Stads TV willen gaan beginnen. We wachten de ontwikkelingen af en willen dan graag ook zien welke kosten hier aan zijn verbonden voor de gemeente.

Woensdag had ik een gesprek aangevraagd met wethouder Akkerman samen met Hafid Chaaby van de PvdA. Het zou gaan over de problematiek van de werkloosheid, werk, stageplaatsen en onderwijs. De verschillende initiatieven op dit vlak en de mogelijke versnippering van deze initiatieven. Wethouder Akkerman vertelde dat onze zorg herkenbaar was en dat hij in het voorjaar met een verhaal naar de gemeenteraad komt over deze problematiek. Dat klonk zeer prettig en wij wachten zijn presentatie af. We hebben op voorhand veel vertrouwen in zijn benadering.

Donderdag was dus de ‘grote’ dag. We hebben de indruk dat we het niet echt slecht hebben gedaan, maar we hebben wel gemerkt dat we nog veel moeten leren. Zo moeten we onze moties ruim van tevoren naar de andere partijen sturen met uitvoerige uitleg. Dat hadden we nu niet gedaan. Was dit wel gebeurd dan hadden we, door wellicht kleine aanpassingen aan de tekst, meer medestanders gekregen. Ook zullen de andere partijen en het college nog steeds moeten wennen aan de SP. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat, als ik iets in de raad zeg over het welzijnsbeleid en de zorg, dat wethouder Netze dan zo boos moet worden. Op deze site kunt u de tekst lezen van onze algemene beschouwingen en onze visie op de financiën en naar onze mening staat daar geen onvertogen woord in. Dan moet er dus iets anders zijn bij dhr. Netze waarom hij boos wordt. Wellicht komen we daar ooit achter.
Verder was de vergadering erg prettig en ontspannen. Er werd regelmatig zelfs goed gelachen. Hoewel onze moties niet werden aangenomen hebben we onze standpunten wel duidelijk verwoord en misschien wordt er toch nog iets mee gedaan. In elk geval zullen er nog momenten komen bij de behandeling van de diverse punten, in het komende jaar, waarbij we ons weer goed kunnen laten horen. Op een vraag van ons over de RSD bijvoorbeeld kregen wij te horen dat we binnenkort de mogelijkheid krijgen om in de gemeenteraad hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Daar kijken we naar uit. We hebben reeds enkele moties klaarliggen.

Vrijdag hebben we weer enige affiches vernieuwd. Er waren wat stuk gewaaid en enkele afgewaaid. Zien hoelang ze nu blijven hangen. Volgende week weer even langs de borden gaan.

Een rustige week toegewenst.
Gerard Broekman, fractievoorzitter en voorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier