h

Weekbrief 44 van de voorzitter van 30 10 t/m 5 11

6 november 2006

Weekbrief 44 van de voorzitter van 30 10 t/m 5 11

Deze en de komende week staat in het teken van de begrotingsbehandeling. Voor de SP fractie de eerste keer. Daar moet dus veel over worden nagedacht en besproken. De fracties hebben maar 20 minuten om het programma en de financiën te bespreken bezien vanuit de eigen standpunten.

Maandagavond begon het al. We kregen technische uitleg van de mensen van financiën, concerncontrol zoals dat in gemeentelijke termen heet. Ons werd uitgelegd hoe we de programmabegroting moesten lezen en waar we op zouden kunnen letten. De uitleg was helder en duidelijk. Dat wil niet zeggen dat ik alles begreep. Het is fijn dat we met drie mensen in de fractie zitten. Piet van Andel is onze financiële expert en hij liet dat ook horen door het stellen van vragen. Daarna hadden we een afspraak gemaakt met bewoners rond der Johanneskerk die met ons van gedachten wilden wisselen over de op handen zijnde plannen. Toen zij ons alles duidelijk hadden gemaakt konden we als fractie met leden van het algemeen bestuur gaan praten over onze eigen punten.

Dinsdag was er een raadsbijeenkomst uitgeschreven waar we nogmaals uitleg kregen over de begroting en konden we weer vragen stellen. Alles bij elkaar werd daar niet zoveel gebruik van gemaakt dus was de vergadering redelijk vroeg afgelopen. Piet van Andel had weer het hoogste woord met zijn vragen.

Woensdagavond hebben we verder gesproken over de Algemene Beschouwingen, zoals dit heet, met dit keer alleen de fractieleden. Alle ideeën werden besproken vanuit de verschillende portefeuilles die de fractieleden beheren. Het werd voor mij weer eens duidelijk hoe fijn het is dat we met meerdere personen in de raad zitten. Nu hoeft iemand niet alles te doen. Het is wel gebruikelijk dat de fractievoorzitter de Algemene Beschouwingen houdt. De SP zal het in twee delen houden. Het beleid en de financiën. Piet van Andel kan dan het standpunt van de SP t.a.v. de financiën verwoorden.
Alles wat ingekomen is zal door mij worden uitgewerkt in een verhaal en dan gaan we maandagavond daar weer over praten om zo te komen tot een gedegen stuk.

Ik heb dat zondag proberen te doen. Het was heel moeilijk omdat je steeds teveel wilt zeggen. Keuzes maken is het parool. Maar dat is juist het moeilijke.
Maandag zal het dus allemaal wel op zijn pootje sterrecht komen.

Tussendoor ben ik nog bezig geweest met het reisbureau Symposion 2005. Zoals ik al eens eerder heb geschreven organiseer ik samen met iemand anders regelmatig culturele reizen. In het voorjaar zullen we een dagtrip houden naar een heel mooi museum in Heerenveen, Museum Belvédère, en het Gronings museum. Het was in eerste instantie bedoeld voor de vrijwilligers van het Symposion 2005 maar ondertussen hebben zich vele anderen zich als belangstellende aangemeld. In de eerste volle week van juli volgend jaar zullen we enkele dagen nar Kassel gaan. Daar is dan weer de Documenta die eens in de vijf jaar wordt gehouden. Een wereldtentoonstelling van moderne kunst. Laat even weten als je ook interesse hebt voor aktiviteiten van reisbureau Symposion 2005.

Een fijne week gewenst. Wellicht tot donderdag. De gehele dag in het gemeentehuis bij de begrotingsvergadering.

Gerard Broekman, fractievoorzitter en voorzitter van de SP-afdeling Gorinchem.

U bent hier