h

Voedselbanken

14 november 2006

Voedselbanken

Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds politieke figuren zijn die niet echt willen zorgen dat de voedelbanken worden opgeheven. Het is een schande voor Nederland dat de voedselbanken er zijn. Ook in de begrotingsbehandeling van de gemeente Gorinchem was het aan de orde.

De SP diende een motie in waarin werd gevraagd aan het college om een beleid te ontwikkelen om te zorgen dat binnen afzienbare tijd de voedselbanken in Gorinchem overbodig zijn. Alleen GroenLinks heeft deze motie ondersteund. Wethouder Netze werd zelfs boos. Waar haalde de SP het vandaan dat er mensen in Gorinchem zijn die het arm hadden en dat er steeds meer mensen in de problemen komen. De Partij van de Arbeid vond dat er al zoveel werd gedaan binnen het coalitieprogramma dat het niet nodig was om ook iets aan de voedselbanken te doen, hoewel wel werd erkend dat het een schande is voor Nederland dat ze er zijn. Er worden oneigenlijke argumenten door de politiek gebruikt. Zo was het goed dat ze er zijn omdat nu het voedseloverschot van winkels en producenten, etc. nog werd gebruikt. Balkenende vertelde dat hem geen blaam trof omdat het ontstaan van de voedselbanken al onder PAARS was ontstaan. Je hoeft daar dan dus niets aan te doen????
Enkele dagen na de begrotingsbehandeling hoorde ik Wouter Bos zeggen dat, als hij premier werd, hij eerst zou zorgen dat de voedselbanken werden opgeheven. Weet de PvdA in Gorinchem niet wat hun leider van mening is?
We horen steeds zeggen op alles wat wij aan de orde stellen dat Gorinchem een andere stad is dan andere steden in Nederland. Dat wil dus zeggen dat het in Gorinchem heel goed gaat met iedereen en dat in Gorinchem, in tegenstekking tot de andere gemeenten, niet steeds meer mensen in de problemen komen. Dat zou twee dingen kunnen betekenen: a) men weet niet wat er onder de burgers leeft in Gorinchem of b) men sluit moedwillig de ogen om zich te wentelen in het eigen gelijk.
Beide mogelijkheden zijn te triest voor woorden naar de mensen toe die het treffen.
Laten we hopen dat er een regering gaat komen die wel oog heeft voor de minsten in onze samenleving en dan moeten we toch eerst naar de mensen kijken en niet alleen bezig zijn met dieren.

U bent hier