h

SP Gorinchem 3x zo groot geworden !!

23 november 2006

SP Gorinchem 3x zo groot geworden !!

Gorinchem volgt landelijke trend. Ook in Gorinchem is de SP de grote winnaar van de 2e kamerverkiezingen van 2006. Naast de SP zijn de Christen Unie en de Partij van Wilders en de Partij voor de Dieren eveneens gegroeid / met stip binnengekomen. De partij van Wilders is in Gorinchem zelfs groter geworden dan de Christen Unie. De PvdA is de allergrootste verliezer gevolgd door Fortuyn, de VVD en D66. Het CDA , de SGP en Groen Links zijn in Gorinchem nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2003.

Verdeling stemmen per partij.
PvdA 4666 stemmen 24,04 % in 2003 32,41 %
CDA 4281 stemmen 22,06 % in 2003 22,28 %
SP 3468 stemmen 17,87 % in 2003 5,98 % in 2006 gemeenteraad 13,7 %
VVD 2787 stemmen 14,36 % in 2003 18,86 %
Ch.Unie 1099 stemmen 5,66 % in 2003 3,26 %
PVV 1075 stemmen 5,54 % in 2003 geen deelname
GL 675 stemmen 3,48 % in 2003 4,12 %
D66 505 stemmen 2,60 % in 2003 4 %
SGP 315 stemmen 1,62 % in 2003 1,65 %
PvdD 315 stemmen 1,62 % in 2003 0,45 %
Een Nl 134 stemmen 0,69 % in 2003 geen deelname
Fortuyn 27 stemmen 0,14 % in 2003 6,13%

SP: Waar krijgt de SP verhoudingsgewijs de meeste stemmen in Gorinchem ?
stemlokaal 3 Huize Steyndeld Kortendijk 72 22,38 %
stemlokaal 12 De Bogerd Vries Robbeweg 100, 22,69 %
stemlokaal 13 Lingewijkgebouw,v.d. Heijdenstraat 45 24,07 %
stemlokaal 19 Schoolgebouw Tapperstraat 1, 22,63 %

PVVDe binnenkomst van de PVV van Geert Wilders in Gorinchem. Tijdens de bekendmaking van de stemuitslag gaf burgemeester Ijssels ook onze mening weer met de opmerking "helaas". Waar is verhoudingsgewijs het meest op de PVV gestemd?
stemlokaal 9 : schoolgebouw de Regenboog, Top Naeffstraat28 (Gorinchem Oost) 7,28 % van de stemmen en dat is toch wel heel opmerkelijk te noemen in deze wijk en stemlokaal 12: De Bogerd Vries Robbeweg 100, 7,29 % van de stemmen.

Klik op bijgaande links voor de stemmenaantallen in Gorinchem en percentages van de diverse partijen in Gorinchem.Dit alles uitgesplitst per stemlokaal.

SP grootste partij van stemlokaal 19. Schoolgebouw Tapperstraat 1 Gorinchem !!

U bent hier