h

Levendig debat in het Gymnasium

7 november 2006

Levendig debat in het Gymnasium

Gisteravond ging Lies van Aelst namens de SP in debat met vertegenwoordigers van diverse andere partijen.
De leerling-raad had deze debatavond georganiseerd in hun betrekkelijk nieuwe WLZ gebouw.

De opkomst was behoorlijk groot, er waren zeker 100 personen. En niet alleen maar leerlingen van het Gymnasium! Er waren ook 16 ouderen uit de ouderenwoningen in het WLZ gebouw.
Het debat ging over een viertal verschillende stellingen met als thema”s jongeren en ouderen.

De leerlingen gingen pas echt los bij de stelling `De sociale dienstplicht moet worden ingevoerd`. Hier hadden ze allemaal wel wat over te melden! Met vragen als “ dus u wil ons onbetrokken noemen ?” en “ten koste van welk vak” werden wij bestook. En nee, niet alle jongeren zijn onbetrokken, maar het feit dat je een 10 staat voor Engels wil niet zeggen dat je het vak kunt laten vallen!

Ook de stelling over meer onderwijsdifferentiatie deed nogal wat stof opwaaien. De heer de Veth van de VVD was van mening dat beter onderwijs best duurder mag zijn, daar is de SP het niet mee eens! Iedereen verdient goed onderwijs. Niet alleen de elite!

Al met al was het een leuk en goed georganiseerd debat!

Onze complimenten aan de leerling-raad.

U bent hier