h

Gemeenteraadsvergadering van 9 november 2006

9 november 2006

Gemeenteraadsvergadering van 9 november 2006

Het was dit keer een lange dag met als hoofdthema de gemeentelijke begroting 2007.
Het was ook wel een verwachtte dag. De begroting werd in zijn geheel goedgekeurd. Nu was dit ook wel logisch aangezien

er een mooie sluitende begroting was ingediend.

De SP heeft getracht door middel van een tweetal moties een verandering aan te brengen. Helaas bleken beide moties niet te worden aangenomen. De eerste motie betrof de voedselbanken, en had de volgende intentie.

1. Het college van B&W werd verzocht een beleidsplan te ontwikkelen waardoor de voedselbanken binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk zijn.
Deze motie werd gesteund door Groen Links en door geen andere politieke partij. Iedere partij heeft de mond vol van het woord sociaal maar wil
er niets aan doen. Dat is teleurstellend. niet alleen voor de SP en GL maar zeker voor alle gezinnen, alleenstaanden die gebruik moeten maken,
door wat voor reden dan ook van de voedselbank. De reden om niet voor deze motie te stemmen werd veelal afgewenteld met de zin "wij voeren
geen inkomensbeleid"dat doet de landelijke overheid.

2. Het college van B&W werd verzocht om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Maatschappelijk Gebonden Eigendom constructies bij het
bouwen van goedkope woningen te onderzoeken.
Deze motie werd eveneens verworpen met de woorden : in Gorinchem zijn al voldoende goedkope woningen en er is dus geen behoefte aan.
De fracties van Groen Links en het CDA steunden de SP motie.

Voor alle duidelijkheid een link naar informatie over CPO en MGE

U bent hier