h

Bewoners Van Zomerenlaan eo. ontvangen bericht

23 november 2006

Bewoners Van Zomerenlaan eo. ontvangen bericht

Vandaag ontvingen de bewoners van de Van Zomerenlaan bericht van de directies van Palissade en Bevo. Een eerste inventarisatie van de SP afdeling onder de bewoners gaf onder de aangesproken bewoners een positief beeld te zien. De woningcorporaties zijn van plan om een gedeelte van de wijk te renoveren en 2 andere gedeelten van de wijk in de iets verdere toekomst te slopen.

De eerste aanblik ziet er netjes uit. Er wordt gestart met de renovatie van een gedeelte van de woningen aan de Abr. Kemplaan en met alle woningen aan de oostzijde van de Van Zomerenlaan (in totaal 46 woningen). Rond 2011 worden de 88 woningen aan de Van Zomerenlaan westzijde en de DF Pauwstraat gesloopt en vervangen door 46 seniorenappartementen en 25 eengezinswoningen,
In het Schrijverslaantje, de Van Goghstraat, de HP de Biestraat, de Marinus Spronlaan en een gedeelte van de Abr. Kemplaan worden 130 woningen gesloopt. Dit vindt in twee delen plaats: vanaf 2015 wordt het eerste deel aangepakt en vanaf 2019 het tweede deel. Er komen ruim 100 (huur en koop) woningen voor terug.
De woningcorporaties garanderen tot die tijd een veilige en gezonde buurt om in te wonen. Ook zal er normaal onderhoud blijven plaatsvinden.

De SP afdeling Gorinchem heeft nog geen mening gevormd over dit plan en zal zeker de inloopdag in de Windroos op zaterdag 9 december a.s. gaan bezoeken om zich te laten informeren.

Zie de links voor meer informatie.

U bent hier