h

Weekbrief 43 van de voorzitter over de week van 23 t/m 29 oktober

29 oktober 2006

Weekbrief 43 van de voorzitter over de week van 23 t/m 29 oktober

Laten we er maar vanuit gaan dat binnen niet al te lange tijd de drukte wat voorbij is. In elk geval na de begrotingsbehandeling. Nu is het wel erg druk de laatste weken. We doen het natuurlijk ook ons zelf aan.
Maandag begon met een gewone fractievergadering. We hebben het gehad over de punten voor de komende raadsvergadering.

Dinsdag ging ik al vroeg naar Den Haag. De actie voor gratis Openbaar vervoer zou worden afgerond op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer met het aanbieden van meer dan honderdduizend dulpoblokjes. In Gorinchem hadden we ongeveer 1000 blokjes kunnen laten tekenen. Er was wat misgegaan met de auto’s waardoor alles wat later kwam dan gepland. Wel werd al meteen een podium opgezet waar enkele muzikanten speelden. Zie het verslag van deze dag op deze site met enkele foto’s.

In de avond waren we in café de Keizer. Daar werd een debat gehouden over wat jongeren allemaal wilden. De Gorcumse stadsdichter Ro van Doesburg leidde de avond met vaste hand en had voor de gelegenheid ook nog enkele gedichten geschreven. In de Gorcumse Courant stond de volgende dag reeds een gedicht afgedrukt. Van bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigers aanwezig en vele jongeren wilde wel eens meepraten. Ook een verslag van deze avond kunt u op deze site lezen.

Woensdag hebben we een vergadering gehouden met de fractie en het Algemeen Bestuur om alvast wat te brainstormen over de gemeentebegroting. Daar zullen nog wel enkele avonden aan besteed gaan worden.

Donderdagavond was er de gemeenteraadsvergadering. Ik had de kadernota om te behandelen. Het kwam niet echt uit de verf. Het blijft moeilijk om met kaders te werken. We wilden bijvoorbeeld de kadernota Welzijn wel goedkeuren en dat hebben we uiteraard ook gedaan, maar over het functioneren van stichting Arkelstad hebben we grote vraagtekens. Maar als we het een goedkeuren dan moet ook het andere goedgekeurd worden. Daar moeten we nog eens goed over praten in de commissie Dualisering. Alles is nu goedgekeurd en we zullen afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Ik hoop voor de burgers van Gorinchem dat wij het te zwaar in hebben gezien en dat Stichting Arkelstad het wel aan kan al die veranderingen.

Zaterdag was het grote feest van de Turkse moskee. Die bestond 10 jaar. De Turkse gemeenschap had zich erg uitgesloofd om er iets heel moois van te maken. Om 10.30 uur was het officiële gedeelte. O.a waren er de burgemeester, minister Ben Bot en Tweede Kamerlad Nebahat Albayrak aanwezig. Vele mensen hielden hun verhaal. Over het algemeen waren ze het er over eens dat de Turkse moskeeën op een goede manier medewerking verlenen aan het opbouwen van de Nederlandse maatschappij. Het was erg goed om te horen dat vanuit de Turkse moskeeën nog geen terrorristische activiteit was gekomen. Duidelijk werd gezegd dat de moslims in principe vredelievende mensen zijn. Heel jammer dat er extremisten zijn die een verkeerd beeld van de moslims laten zien waardoor de goede onder deze kwaden moeten lijden.
Ik vond het wel jammer dat veel werd gesproken in het Turks. Het zou beter zijn geweest als iedereen zijn verhaal in het Nederlands zou hebben gezegd omdat, meen ik, iedereen in Nederland woont. Ik kon mij echter wel voorstellen dat de Turkse consul zijn verhaal in het Engels hield. Een heel goede rondleiding en lekkere hapjes voltooide mijn aanwezigheid daar. Ik ben erg blij dat ik ben geweest. Het is goed om te zien hoe zo’n ‘andere’ bevolkingsgroep omgaat met elkaar en het geloof. Goed om ook te voelen dat we echt welkom waren.

Een fijne week toegewenst

Gerard Broekman

U bent hier