h

Weekbrief 42 van de voorzitter van 16 t/m 22 oktober 2006

22 oktober 2006

Weekbrief 42 van de voorzitter van 16 t/m 22 oktober 2006

“Je hoeft mij niet meer over te halen”, zei wethouder Herman van Santen (VVD) en hij zette meteen zijn naam op een blokje voor de actie voor gratis Openbaar Vervoer voor ouderen georganiseerd door het ouderenplatform van de SP. Hij heeft zich al jaren bezig gehouden met het behouden van de Merwede-Lingelijn. .

Ook verschillende andere raadsleden van de PvdA en ChristenUnie die langs kwamen tekenden met overtuiging. Het speelde zaterdag tijdens de kraamdag van de SP in de stad. Dat was ook het einde van een week die was gevuld met praten over armoedebestrijding.Zie de link onderaan dit artikel voor de foto's van zaterdag

Het begon maandag in de Til in Giessenburg. Daar waren de raadsleden van diverse gemeenten uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bijeen om te praten over de RSD. De RSD had een nota geschreven over hoe het bij de RSD de armoede zou worden behandeld. Het werd wel redelijk toegelicht maar het rapport lag bij binnenkomst op tafel, zodat we het nog niet hadden kunnen lezen. We konden daardoor ook niet meteen goede vragen stellen. Dit zal binnenkort wel in de gemeenteraad kunnen gebeuren. Het is belangrijk om dat goed uit te discussiëren/onderhandelen omdat dit een belangrijk punt is binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Van de SP waren alle raadsleden aanwezig omdat we dit een erg belangrijk punt vinden. Het rapport zou eventueel de volgende dag besproken kunnen worden.

Dinsdagavond werd namelijk, op initiatief van Natali Martens raadslid voor de SP, voor het eerst een discussieavond gehouden voor raadsleden. ‘Met de benen op tafel’. De bedoeling is dat alleen raadsleden en fractieassistenten onder elkaar van gedachten wisselen over bepaalde thema’s zonder daarbij de formele hand van de raadsvoorzitter te voelen. Ook is niet de bedoeling dat er publiek bij aanwezig is om geheel open te kunnen discussiëren. Het gaat er om elkaars standpunten te horen.
Het was de internationale dag tegen de armoede. Het thema was: ‘Is er armoede in Gorinchem?’. Zes van de zeven fracties hadden afgevaardigden gestuurd en er waren 5 externe deskundigen uitgenodigd. Mensen van het maatschappelijk werk, van het cliëntenplatform en van het sociaal geografisch onderzoeksbureau (SGBO). Ook iemand van de raadsgriffie was gekomen. Er is twee uur lang goed van gedachten gewisseld onder leiding van oud GroenLinks raadslid Arjen Rijsdijk. Er zijn verschillende conclusies getrokken. De resultaten zullen binnenkort duidelijk worden. Wellicht al tijdens de begrotingsbehandeling. Iedereen vond het een heel zinvolle bijeenkomst welke voor herhaling vatbaar is.

Op woensdag was er een grote discussie middag en avond met weer alle raadsleden, maar nu ook met wethouders en burgemeesters uit de regio. Het ging over samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Enkele maanden geleden was er een onderzoeksrapport uitgebracht over de bestuurskracht van de regio. Over de conclusies zou worden gesproken.
Een van de conclusies was dat Gorinchem zich wel eens te arrogant opstelde. Zo is Gorinchem wel aanwezig in de RSD maar doet Gorinchem niet mee in de overleggroep WMO. Daarom waren er verschillende gemeenten die de samenwerking niet zo zagen zitten. Er werd gesproken over de A4 en de A8. Ik begreep in het begin helemaal niet waar ze het over hadden. Het bleek dat er een groep van vier gemeenten (A4) is die gemeenschappelijke belangen hadden en daarom met z’n vieren wilde samenwerken. Alle gemeenten bij elkaar, acht stuks, vormen de A8. Het beste zou zijn als de regio als één regio zou optrekken. Dat is sterker naar de landelijke overheid. Er zal nog veel moeten worden overlegd om een goede samenwerkende regio te kunnen worden. Zie ook de link onderaan dit artikel.

De duplostenen uit Gorinchem.
Zoals geschreven: zaterdag stonden we weer in de stad. Ik heb het al eerder vermeld; het is steeds een feest om met de kraam ergens te staan. Veel mensen willen praten en even kijken wat we nu weer laten zien. Dit keer stonden we weer met de Duplo-steentjes voor de actie voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Dit is een groot succes geworden. Dinsdag ga ik het persoonlijk naar Den Haag brengen. Er was zaterdag zelfs ook iemand uit Arkel die op de fiets naar ons was gekomen met vragen over de RSD. Hij had verschillende kranten en e-mail-uitdraaien bij zich om een probleem aan de kaak te stellen. Dat paste precies in het thema van de week. De RSD zegt dat ze geen categoriale verstrekking kunnen doen (betalingen aan groepen mensen met een zelfde problematiek) maar dat gebeurt wel in andere gemeenten. Dan zou het toch ook bij onze RSD moeten kunnen . We hebben de stukken meegekregen en zullen daar zeker op terugkomen in de gemeenteraad. We hadden voor deze keer van een kostuumontwerpster uit Almere een tomatenpak gekregen en Lies van Aelst stond tot 13.00 uur met dit pak bij de kraam.

Een in vele opzichten warme week toegewenst.

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem

U bent hier