h

Weekbrief 41 van de voorzitter van 9t/m 15 oktober

15 oktober 2006

Weekbrief 41 van de voorzitter van 9t/m 15 oktober

In de 500ste Management Team, een tijdschrift voor managers hebben managers 's lands beste leider gekozen van de afgelopen 30 jaar. Wim Duisenberg staat op nummer 1. Jan Marijnissen staat op nummer 18 nog voor Jan Peter Balkenende en Joop den Uyl. Dat is toch wel bijzonder.

Managers van uit het bedrijfsleven die de leider van de SP zo relatief hoog op de lijst zetten. Dan moet daar toch ook vertrouwen zitten in de SP met Jan Marijnissen aan het roer.

Hoewel het weer een drukke week was, zijn er niet veel schokkende zaken gebeurd. Op maandag een Dagelijks Bestuursvergadering en Algemeen Bestuursvergadering. We hebben o.a. de aanstaande verkiezingen doorgesproken en er is een campagneteam gevormd. Het is belangrijk dat er een paar mensen het voortouw nemen en creatieve ideeen ontwikkelen voor de plaatselijke campagne naar de Tweede Kamerverkiezingen toe.

Op dinsdag was de raadsbijeenkomst. Dit keer een erg korte bijeenkomst. We waren net over 21.00 uur klaar. Belangrijk en erg goed was de presentatie van Han Lieverse, ambtenaar voor o.a. waterzaken. Hij liet o.a. zien wat het oppervlaktewater allemaal voor de kiezen kreeg bij zware regenval. Zeer interessant en een duidelijke uitleg. Aan het begin van de bijeenkomst werd nog een vraag ingelast door de voorzitter. De SP wilde graag weten hoe het nu precies zit met het gebruik van het stadhuis voor vergaderingen. A.s. dinsdag zal er een informele vergadering worden gehouden, op initiatief van de SP, over armoedebeleid in het kader van de internationale dag van de armoede. Omdat we het in een besloten vergadering wilden doen om met alle fracties te komen tot duidelijke ideeen over het armoedebeleid in de gemeente Gorinchem kunnen we de discussie in het stadhuis houden. Als we de vergadering zouden openstellen voor iedereen dan zou het een partijvergadering zijn en dan moet het buiten het stadhuis gebeuren.
Daarvoor hadden we de commissie Dualisering gehad. Hierin zitten de fractievoorzitters. We hebben de tekst doorgenomen om het reglement van orde te kunnen aanpassen. Hierdoor zal het mogelijk gaan worden dan de burgers mee kunnen praten bij de informele raadsbijeenkomsten. Dat is dan wel alleen mogelijk bij agendapunten. Als iemand graag wat zou willen zeggen over andere zaken dan moet dat via een of meerdere fracties gebeuren.
Het is in elk geval een stap in de goede richting. Het is dan wel belangrijk dat de fracties zorgen dat ze kennis hebben wat er bij de burgers speelt. De SP gaat daarvoor regelmatig de straat op. A.s. zaterdag 21 oktober staan we weer met onze kraam in het centrum van de stad. Graag gaan we met de voorbijgangers in gesprek. Daarnaast zullen we de actie voor gratis openbaar vervoer afronden. Dinsdag zullen de bouwsteentjes in Den Haag gaan aanbieden met alle andere initiatieven uit het land.

Op woensdagavond hebben we een kerngroepvergadering gehad. We hebben daarin de speerpunten van ons, die we tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad naar voren hebben gebracht verder uitgewerkt en weer handen en voeten gegeven.

Donderdagavond hebben we een gesprek gehad met het hoofd en het bestuur van een basisschool. Binnenkort zult u hierover meer horen en lezen. We vonden het een erg prettig en opbouwend gesprek.

Vrijdagochtend heb ik met mijn collega Hafid Chaaby van de PvdA een goed gesprek gehad over de problematiek van het (niet) kiezen voor techniek van jongeren. We gaan daar binnenkort gezamenlijk een plan voor maken om dit goed aan te kunnen pakken. Ook hebben we een afspraak gemaakt met wethouder Akkerman om over dit probleem te praten.

Zondag was er om 16.00 uur een bijzondere bijeenkomst in de Heul. Er werd een wereldomvattende poging gedaan om met zoveel mogelijk mensen, over de gehele wereld, op hetzelfde moment, stil te staan bij de grote armoede in de wereld. Daar moet toch wat aan worden gedaan. Hoewel ook in Gorinchem mensen ver beneden het minimum verkeren zijn er wereldwijd meer mensen nog erger aan toe. Goed om daar even bij stil te staan. Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig, waaronder verschillende leden van de SP-afdeling Gorinchem. Het was voor de twee jongeren die het hadden georganiseerd fijner geweest als er meer mensen waren gekomen, hoewel in een eerder bericht ze al gelukkig zouden zijn met 50 aanwezigen. Het aantal aanwezigen werden naar een centraal punt gemaild. Zien of er wereldwijd veel mensen bij stil hebben gestaan.
(zie hiervoor de link onderaan).
90 belangstellenden voor armoede de wereld uit.

Laten we hopen op een mooie week

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP afdeling Gorinchem

U bent hier