h

Weekbrief 39 van de voorzitter (25 september t/m 1 oktober 2006)

1 oktober 2006

Weekbrief 39 van de voorzitter (25 september t/m 1 oktober 2006)

Weer hadden we een drukke week.
Maandag zijn we met de gehele fractie naar de bijeenkomst geweest, georganiseerd door de Avelingengroep. Ons werd helder uitgelegd wat daar allemaal gebeurt en hoe het wordt betaald. Het is altijd goed te weten wat er overal gaande is, zeker voor zo’n nieuwe fractie als de SP

Door zoveel mogelijk gehoor te geven aan uitnodigingen kunnen we snel zien wat er achter de schermen van de verschillende organisaties gebeurt. Uiteraard was het vooral voor Eva Dansen belangrijk omdat zij de portefeuille beheert van zorg in de breedste zin van het woord.

Dinsdag zijn we als fractie bij elkaar gekomen om met elkaar de verhalen, die we donderdag in de gemeenteraad zouden houden, te bespreken. Er werd veel gediscussieerd en ons leken de verhalen goed te zijn.

Woensdagmiddag ben ik ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering op bezoek geweest bij de Windroos. Ik kreeg daar een goed inzicht in de recente verbouwing van de school en ik werd bijgepraat over de ideeën van de school om ook van deze middelbare school een Brede School te maken. Er is daarvoor een goed stuk geschreven. De gemeente heeft het echter nog steeds laten liggen.
Woensdagavond was er een bijeenkomst in de Lange Wei, een woonvoorziening voor senioren in Hardinxveld Giessendam. De voorziening was erg indrukwekkend voor zo’n relatief klein dorp. De avond was georganiseerd door het Pact van Bleskensgraaf. Dat is een samenwerkingsverband van alle organisaties doe iets te maken hebben met de zorg voor senioren. Dat zijn de zorgdragers, de gemeenten/regio’s, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. De doelstelling is het behoud van de leefbaarheid in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De avond was erg goed georganiseerd. We kregen eerst te horen welke werkgroepen bezig waren met welke zaken. Er zijn drie werkgroepen: algemeen, welzijn/leefbaarheid/vervoer en wonen/infrastructuur.
Elke voorzitter van de werkgroep vertelde zijn verhaal. Zo was Dick van Santen, directeur van de Bevo, voorzitter van de werkgroep wonen. We hebben goed gehoord dat de voorzieningen steeds kleinschaliger zullen worden zodat men langer zelfstandig kan wonen. Wij vragen ons af in hoeverre daar in de planning voor de bouw van woningen rekening mee wordt gehouden. Juist levensloopbestendige woningen zijn er weinig. Hoewel ik hoorde dat onder in de flat bij de Wilhelminalaan enkele lagen van deze woningen zullen worden gebouwd en ook in de knipsteeg zullen 20 kleine appartementen worden gebouwd in de voormalige school. We kregen nog een rondleiding door het gebouw en op drie plekken een inleiding te horen over enkele lopende projecten.

Donderdagochtend had ik een erg nuttig gesprek met de locatiemanager van het Da Vinci College over verschillende zaken. Zo wilde ik o.a. weten hoe het stond met de voortijdige school verlaters. Ik ben bezig alles daarover te inventariseren. Binnenkort heb ik ook een gesprek hierover met wethouder Akkerman als voorzitter van de KIS AV. Ik moet er nog achter komen wat deze naam betekent.
Donderdagavond was er weer een gemeenteraadvergadering. Er waren o.a. drie grote zaken te behandelen: WMO, woningtoewijzingsregeling en kadernota welzijn. Zie ons verslag van de raadsvergadering op deze site. Ikzelf moest de kadernota welzijn behandelen. Het blijft een probleem om in het dualistisch bestel, zoals Gorinchem dat ziet, alleen bezig te zijn met de kaders. Als voorbeeld: we moesten met instemming kennis nemen van de door het college voorgenomen acties en keuzes. Als de SP dan moet beslissen, met instemming dus, dan moeten we toch het vertrouwen hebben dat die keuzes goed zijn. Het ging over Stichting Arkelstad. Ik had daar veel vragen over. Wellicht zouden wij bij de voor ons juiste antwoorden vertrouwen kunnen krijgen. Deze vragen konden niet worden beantwoord, en liever niet gesteld, omdat die niet aan de orde waren. Daar begrijp ik nog steeds niets van. De enige mogelijkheid is dan tegenstemmen. Zal ik dat ooit gesnapt krijgen???? Volgende maand gaan we hiermee verder.

Vrijdagavond was de vriendenavond van Peeriscoop. We kregen een heel aardig programma te zien van cabaretgroep ‘Niet Schieten’. Fijn om te zien hoeveel mensen Peeriscoop van Fred Delfgauw een goed hart toedragen.

Zondag heb ik weer met een grote groep met veel Gorcumse mensen een ‘kunstreis’ gemaakt. Dit keer was het een, hoofdzakelijk, architectuurreis. We zijn o.a. naar kasteel Wijlre geweest in Zuid Limburg. De eigenaar, kunstkenner en –verzamelaar, Jo Eick is een goede bekende van verschillende kunstliefhebbers uit Gorinchem. Niet in de laatste plaats omdat hij veel werk heeft van de Gorcumse kunstenaars Ad Dekkers en Peter Struyken. Hij leidde ons vol enthousiasme rond in zijn tuin en door zijn pas gebouwde Hedge House. Ik heb al eerder geschreven: heel bijzonder om dat eens te zien. Elke donderdag en vrijdag voor bezoekers open.

Een heel fijne week toegewenst.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier