h

Kronkels

19 oktober 2006

Kronkels

Gisteren viel het periodiek van de PvdA in mijn brievenbus. Zoals gebruikelijk laat ik dan mijn oog door het blad gaan. Er zijn wat dingen die mij opvielen. Vooral een stukje over het Caribabad geschreven door Pierre Schefferlie.

Pierre Schefferlie schrijft letterlijk:"Het CDA en de SP wilde het college de opdracht geven om het bad toch voor 9 ton te realiseren. Merkwaardig als je terecht kritiek uit op het eerste voorstel en toch tegen beter weten in het college met een onmogelijke opdracht wil wegsturen. Over wegsturen gesproken, deze partijen dienden, vreemd genoeg pas aan het eind van de tweede termijn, een motie in die door het college werd uitgelegd als een motie van wantrouwen tegen het gehele college."
Hier zitten wat (gedachten)kronkels in. Er is dus terechte kritiek gegeven op het eerste voorstel. Dat was de SP niet want toen zaten we nog niet in de raad. We wilden het college niet met een onmogelijke opdracht wegsturen maar we hebben gevraagd of er niet wat bezuinigd kon worden omdat in het tweede voorstel ineens veel luxe was ingebracht. Er is niet gezegd waarom dat nu zo erg nodig was. Alleen omdat daardoor, misschien meer bezoekers zouden komen? Dat is ook de reden waarom we pas later een motie hebben ingediend. We hebben het college eerst de kans gegeven om antwoord te geven op onze vragen. Daarna hebben we bewust geen motie van wantrouwen ingediend maar een motie van afkeuring. Na de heftige kritiek, ook van de PvdA, was het steunen van deze motie van afkeuring over de gang van zaken toch het minste wat de PvdA had kunnen steunen. Maar toen was alles weer koek en ei. Kon er gewoon worden doorgegaan alsof er niets was gebeurd. Ik vind dat kronkelig. Dat is dus politiek wat de burger niet kan vatten.

PS. Het was interessant te lezen dat de PvdA nu op een ledenaantal staat van 166 leden in Gorinchem. Enige tijd geleden waren dat er 175. Daarvan zijn er 14 leden van jonger dan 35 jaar. De SP begint al aardig in te lopen. Er zijn nu 143 leden in de SP-afdeling Gorinchem waarvan er 36 jonger zijn dan 35. We houden de ontwikkelingen zorgvuldig bij

U bent hier