h

Gratis in trein en bus voor 65+

17 oktober 2006

Gratis in trein en bus voor 65+

SP-Ouderen hebben de afgelopen maanden handtekeningen verzameld in het kader van de actie
"Gratis in trein of bus voor 65+". Het is gelukt om ruim 100.000 handtekeningen te verzamelen die op duploblokjes staan. Daar bouwen we lokaal treinen en bussen van die we op dinsdag 24 oktober in Den Haag aan de minister aan gaan bieden.

Bijzondere bussen en treinen, sprekers en muziek, maar een manifestatie is pas echt geslaagd als er veel mensen komen. Daarom doen we een dringend beroep op de leden van onze afdeling om de 24e naar het Plein in Den Haag te komen.
De manifestatie begint om 12.30 uur met muziek, sprekers, koffie en soep. Rond 13.30 uur overhandigen we de handtekeningen aan de minister en/of de voorzitter van de vaste kamercommissie verkeer en vervoer.

In Gorinchem zullen we op zaterdag 21 oktober a.s. nog een poging doen om vele blokjes te laten tekenen. We zullen de blokjes dan dinsdag, met zoveel mogelijk mensen uit Gorinchem naar den Haag brengen.

U bent hier