h

Gemeenteraadsvergadering 26 oktober 2006

27 oktober 2006

Gemeenteraadsvergadering 26 oktober 2006

De storm kwam niet echt opzetten. Dit is samenvattend de conclusie van de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 2006. Vooraf een zeer heikel punt was de bespreking van de Kadernota Welzijnswerk. Tijdens de vergadering bleef het vuurwerk uit

De gemeenteraad kon ook moeilijk tegen deze nota zijn. In de nota wordt aangegeven welke acties de gemeente allemaal wil opzetten om te komen tot een gedegen Sociaal Cultureel Werk. Daar is niets mis mee.Wel is er naar de mening van velen iets mis met de organisatie die dit in Gorinchem allemaal gaat uitvoeren. De Stichting Arkelstad. In het verleden heeft de stichting wellicht veel goede en uitstekende zaken voor elkaar gekregen. De laatste jaren is dit minder goed gegaan. Het laatste rapport, het zgn Obelonrapport, is zeer kritisch over Arkelstad. (Het rapport is te downloaden op deze site) Momenteel wordt Stichting Arkelstad gereorganiseerd en moet Arkelstad de Kadernota gaan uitvoeren. Alle partijen in de gemeenteraad hebben daar hun twijfels over geuit. De ene partij harder dan de ander. De door een aantal partijen ingediende motie waarin deze twijfel wordt verwoord en een regelmatige rapportage over het s.c.w. werk in Gorinchem wordt gevraagd werd unaniem (m.u.v. Groen Links die ook tegen de kadernota welzijnswerk stemde) aangenomen. We wachten in spanning af hoe dit gaat aflopen......

Deze avond werd ook de Woonschepenverordening vastgesteld. Door de wethouder werd met de hand op zijn hart toegezegd dat iedereen die nu een ligplaatsvergunning heeft deze zal behouden. Vanaf heden moeten alle woonschepenbewoners in Gorinchem een nieuwe vergunning aanvragen (indien hulp bij het invullen van de formulieren noodzakelijk is zal de gemeente deze aanbieden).. Afhankelijk van de gewenste ligplaats (90% zal naar verwachting geen problemen opleveren) gaat de gemeente beslissen wie op welke plaats komt te liggen. Vanaf heden is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van deze verordening. Gelukkig is het recht van de sterkste verdwenen. Naar onze mening kan een ieder zich in de verordening en de gevolgen vinden. Ook is toegezegd dat de bewoners van de tijdelijke ligplaatsen "normaal" in de procedure worden opgenomen. Zij zullen geen dupe worden van het feit dat zij "verdreven" zijn van hun oorspronkelijke ligplaats.

U bent hier