h

Weekbrief 38 van de voorzitter over de week van 18 t/m 24 september

24 september 2006

Weekbrief 38 van de voorzitter over de week van 18 t/m 24 september

Zaterdag en zondag was een feestje. Ik stond met het SP-ouderenplatform op de 50+ beurs. Dat doe ik al enkele jaren en steeds is het leuk om er te zijn. Er komen veel mensen en je kunt goede gesprekken voeren en discussieren.

Heel veel van deze (oudere) mensen hebben grote sympathie�n voor de SP maar uiteraard zijn er ook veel �andersdenkenden�. Daar is het dan het leukst om een boom mee op te zetten. We hadden uiteraard de actie voor gratis openbaar vervoer voor 65+. Ook dat had erg veel sympathie en er zijn tijdens de beursdagen ruim 5000 blokjes getekend. Deze blokjes zullen met alle andere die in het land, ook in Gorinchem, zijn getekend op dinsdag 24 oktober op het Plein in Den Haag worden gebruikt om bussen en treinen van te bouwen, waarna ze aan de regering zullen worden aangeboden om het openbaar vervoer voor de ouderen voor elkaar te krijgen. In elk geval hopen we dat dit meegenomen gaat worden bij de coalitiebesprekingen na de verkiezingen op 22 november. Zeker is dat ook de PvdA en GroenLinks achter dit idee staan. Vooraanstaande PvdA en GroenLinks kamerleden hebben ook een steentje getekend.
Op vrijdag waren ook de landelijke ROOD jongeren in de SP aanwezig op de beurs. Daarbij was ook onze Gorcumse ROOD voorzitter Lies van Aelst. Zij hebben de bezoekers een knapzakje aangeboden met een klein lunchpakketje. Dat werd algemeen erg gewaardeerd.

De week begon met een fractievergadering waar o.a. hebben gesproken over de drie belangrijkste agendapunten voor de raadsvergadering van a.s. donderdag. Verandering van de toewijzingsregels voor woningen, het beleidsplan WMO en de kadernota welzijnswerk. Uiteraard hebben de afzonderlijke raadsleden die het onderdeel in hun portefeuille hebben onze standpunten in deze week verder uitgewerkt. Dat zijn voor de woningbouw Natali Martens, voor de zorg (dus WMO) Eva Dansen en ikzelf heb welzijn aangepakt.
Daarvoor had ik woensdagavond de Gorcumse SP-werkgroep Sociaal Cultureel Werk bij elkaar geroepen en we hebben in deze werkgroep uitvoering de vele idee�n doorgesproken. Daarna ben ik met deze informatie verder gegaan met mijn stuk. Voor ik het donderdag ga uitspreken stuur ik het nog ter beoordeling naar de fractieleden en de werkgroepsleden. Zo doen we dat binnen de SP. Ondertussen heb ik informatie verzameld over Stichting Arkelstad omdat deze stichting een belangrijke taak krijgt binnen de nieuwe opzet. Het uitgangspunt is het rapport van Obelon die het welzijnswerk in Gorinchem heeft onderzocht. We hebben enkele vreemde zaken ontdekt in het voorstel van het college in relatie met het Obelonrapport en Stichting Arkelstad. Dat ga ik nog wat verder uitzoeken.

Donderdagavond hadden we een informele raadsbijeenkomst waar de raadsleden met de leden van het college en enkele ambtenaren hebben gesproken over de manier waarop je tegenwoordig als raadslid bezig bent ten opzichte van het college. We spraken hierover vanuit re�le cases. Ik vond het een leerzame avond en er kwamen enkele interessante punten voor mij uit.
Vrijdag was het jaarlijkse uitje van de gemeenteraad. Ik kon niet mee omdat mijn jongste dochter mij nodig had bij de aankoop van een huis. Dat kon ik niet afzeggen. De reis ging naar Alkmaar en Enkhuizen. Hoe het is geweest heb ik nog niet gehoord. Wel kunt u al een verslag lezen op onze site.

Een fijne week toegewenst.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem.

U bent hier