h

Vragen en ook antwoord van de gemeente over Buro Halt

11 september 2006

Vragen en ook antwoord van de gemeente over Buro Halt

Raadsbijeenkomst 12 september.
Burgemeester IJssels heeft zich nu ongeveer 2 jaar erg hard gemaakt voor behoud van bureau Halt in Goinchem. Dat is helaas mislukt. Dat is voor de Gorcumse samenleving en de jongeren die het betreft een groot probleem.

Het is uiteraard bekend dat per 15 september de HALT vestiging aan de Zusterstraat sluit, echter pas per 1 januari 2007 is Halt Zuid Holland Zuid te Dordrecht operationeel voor Gorinchem.

Welke maatregelen zijn getroffen om tussen 1 oktober en 1 januari 2007 een adequate opvang en werkwijze te garanderen?

Vanaf 1 januari 2007 valt de gemeente Gorinchem t.a.v. HALT onder ZHZ te Dordrecht. Daarmee is de kwalitatief hoogstaande Gorcumse aanpak verleden tijd.

Welke maatregelen zijn genomen om een goede kwaliteit vanuit Dordrecht te garanderen en tegen welke kosten wordt deze kwaliteit geboden

Burgemeester IJssels gaf een uitvoerig antwoord. Het komt erop neer dat Gorinchem inderdaad wordt ondergebracht bij Halt Dordrecht. In Gorinchem wordt ca. 80% van de jongeren begeleid tijdens de uitvoering van de straf. Dit om meer over achtergronden van de jongeren te weten te komen, te weten wat er leeft etc., dit alles om herhaling te voorkomen, in ruim 95 % van de gevallen lukt dit. In Dordrecht (en bij andere Halt instellingen) is dit begeleid werken slechts 20%. Hier is de recidive dan ook hoger. Voor Gorinchem zal dus ook de 20% gaan gelden. De kans op herhaling zal dan ook stijgen.Tijdens de begrotingsbehandeling in november zal moeten worden bezien of Gorinchem een eigen Halt kantoor zou kunnen opstarten.Het opstarten zal misschien het probleem niet zijn, echter er is dan geen samenwerking met Justitie mogelijk. Al met al ziet het eruit dat in Gorinchem een slechtere situatie gaat ontstaan. Zowel het college als de SP betreuren dit.

U bent hier