h

Uitslag van de vraag van de maand september - In Gorinchem werkt het dualisme goed.

30 september 2006

Uitslag van de vraag van de maand september - In Gorinchem werkt het dualisme goed.

Een niet al te gemakkelijke vraag waar toch 132 verschillende mensen op hebben gereageerd. En naar de mening van de SP een niet al te verrassend antwoord. 13 % van de respondenten geeft aan dat dit dualistische stelsel in Gorinchem goed werkt. slechts 1 % heeft geen mening of weet het niet, en maar liefst 86 % van de respondenten geeft aan dat het dulaistische systeem in Gorinchem in hun ogen niet goed werkt.

Werk voor alle partijen in de Gorinchemse gemeenteraad !
Werk voor het college van Burgemeester en Wethouders !

U bent hier