h

Theorie bij de bijeenkomst van MEE in Hendrik Ido Ambacht

19 september 2006

Theorie bij de bijeenkomst van MEE in Hendrik Ido Ambacht

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid Holland Zuid op 15 september j.l. in Hendrik Ido Ambacht kwam de manier van omgaan met mensen aan de orde. Vanuit welke zienswijzen (tradities) ga je met mensen met een hulpvraag om?
Er zijn globaal genomen twee Management Tradities

Anglo-Amerikaans

1. minimale staatsbemoeienis
2. organisatie als ondersteuning
3. aandeelhouderswaarde
4. economische doeltreffendheid
5. maximale rendement
6. efficiency
7. concurrentie
8. management denken
9. HRM/HRD
10.competenties (uitgangspunt het bedrijf)
11.nuttigheid van de mens
12.juridische verantwoordelijkheid

Rijnlands/Europees

1. tripartite afspraken
2. organisatie als werkgemeenschap
3. arbeidsrelaties
4. sociale doelterffendheid
5. vertrouwen en loyaliteit
6. betrouwbaarheid
7. samenwerken tussen concurrenten
8. leiderschap denken
9. PZ/P&O
10. talenten (uitgangspunten de mens)
11. waardigheid van de mens
12. persoonlijke verantwoordelijkheid

Kernverantwoordelijkheden van zorginstellingen

De (werk)gemeenschap als uitgangspunt
Samenwerken en vertrouwen als basis
Werken aan sociale cohesie
Kwaliteit van arbeid en leven (zie de Kopenhagen verklaringen 30-11-2002)

De volgende vraag werd gesteld:

Zeg het maar: via de Anglo-Amerikaanse weg
of
via de Rijnlands?Europese weg

�De SP laat zich bij al haar voorstellen voor een betere samenleving leiden door de kernwaarden van haar beginselprogramma �Heel de mens�: menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Alles wat die kernwaarden bevordert steunen we, alles wat ertegen in gaat, bestrijden we. Dat is de permanente meetlat voor al ons politieke handelen.
Dan kunnen wij niet kiezen voor het Anglo-Amerikaanse model !
Met dat model zouden de zorgorganisaties ook niet aan de gang moeten gaan/blijven!!

U bent hier