h

Raadsexcursie naar Alkmaar en Enkhuizen

23 september 2006

Raadsexcursie naar Alkmaar en Enkhuizen

Op vrijdag 22 september vond de jaarlijkse excursie van de gemeenteraad, college van B&W en het management van het Gorcumse stadhuis plaats naar Alkmaar en Enkhuizen.

In Alkmaar werd de huisvuilcentrale bezocht. Een enorm complex vlak naast het nieuwe AZ stadion. De gemeente Gorinchem is via de aandelen in de GeVuDo te Dordrecht ook aandeelhouder van dit bedrijf. De HVC doet het gehele afvalbeheer (in Alkmaar en Dordrecht) voor 1.9 miljoen inwoners en bedrijven. Het mooie van het bedrijf in Alkmaar is dat de omgeving er eigenlijk niets van merkt. Slechts 40% van het gehele complex heeft te maken met inzamelen en verbranden. De overige 60% heeft te maken met het zuiveren van de lucht en het zuiveren van het afval. Als onverwerkbaar restprodukt blijft slechts 0,4 % van het totale afvalvolume over. Al het overige wordt hergebruikt in vnl. de wegenbouw of goed verpakt opgeslagen in de Oost Duitse mijnen.De verbranding van het afval levert veel warmte op. Met deze warmte worden turbines aangedreven die stroom opwekken voor 130.000 inwoners en bedrijven in Alkmaar en omgeving. De Dordtse vestiging heeft nog niet een dergelijke score maar hier wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuwe grote "verbrandingslijn" waar grote energieterugwinning mee wordt bereikt. De SP fractie bezoekt binnenkort de Gorcumse reiniging en Centrale Werkplaats en heeft dan het gehele proces van inzameling in Gorinchem tot het winnen van energie in de huisvuilcentrale bezocht. Zeer leerzaam als er beslissingen moeten worden genomen over deze zaken.

Een gedeelte van de middag en de gehele avond werd doorgebracht in Enkhuizen. We werden ontvangen door een uiterst vriendelijke burgemeester die een zeer mooie en oude (uit 1680) burgemeesterskamer "mag bewonen" in het statige stadhuis. Enkhuizen viert dit jaar het 650 jarig bestaan als stad. In Enkhuizen, de plaats waar schilder Paulus Potter is geboren (in het stadhuis hangt een originele Potter), en waar de rijkdom van de VOC nog te zien is heeft veel historische gebouwen. Door deskundige stadsgidsen werden we rondgeleid in de stadskern. Conclusie Enkhuizen is mooie stad. Maar Gorcum vinden wij nog mooier gerestaureerd. Wij missen dan wel een echte Potter maar wij hebben veel kunstwerken van de meer huidige kunstenaars. PS Overigens is ook Gerrit Zalm geboren in Enkhuizen. Dit werd niet meegedeeld tijdens de rondleiding. Is namelijk niet iets om heel erg trots op te zijn.

De terugreis duurde zoals gebruikelijk veel korter dan de heenreis. Dit was ook te danken aan de inzet van de stadstroubadour Frank Duijnhouwer. Hij leverde een dermate bijdrage aan de feestvreugde en het hedendaagse cabaret dat niemand in de bus ook maar in slaap durfde of kon vallen. Frank bedankt.

U bent hier