h

Nieuwsbrief 37 van de voorzitter over de week van 11 t/m 18 september 2006

17 september 2006

Nieuwsbrief 37 van de voorzitter over de week van 11 t/m 18 september 2006

Wat een week��..
Maandag hadden we een gecombineerde Algemeen Bestuurs- en fractievergadering. Het ging over de punten die dinsdag zouden worden gepresenteerd in de raadsbijeenkomst en over wat andere afdelingspunten.Dinsdag hadden we de raadsbijeenkomst.

Op deze site ziet u reeds de vragen die we hebben gesteld en antwoorden die we kregen (klik op linkerbutton nieuws of dossiers en ga dan naar vragen college van B&W) . De presentaties van de nieuwe woningtoewijzings criteria, de WMO en de kadernota welzijnswerk zullen, in discussie, op 28 september tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. We zullen proberen zo kritisch mogelijk e.e.a. te benaderen. We hebben al ��n probleem ontdekt. We hebben stichting Arkelstad gevraagd welke personen de raad van toezicht vormen. De lijst heb ik gekregen en bovenaan stond de titel bestuurder/directeur. Ook staat erbij dat er geen bestuur meer is alleen een raad van toezicht. Wat betekent dan de titel bestuurder? Tijdens de raadsvergadering zult u er zeker meer van horen.

Woensdagavond had ik een vergadering in het provinciehuis met de provinciale fractie van de SP met verschillende andere afgevaardigden van de afdelingen uit Zuid-Holland. We hebben het over het Openbaar Vervoer gehad en met elkaar van gedachten gewisseld over problemen hier en daar. Ik heb gemeld, als alles gaat worden zoals is voorgesteld, dat we dan hier in de regio een goed Openbaar Vervoer zullen krijgen. Er zijn overigens al wat geluiden die aangeven dat vooral de mensen van �buiten� zich moeilijk zullen gaan verplaatsen. Wij zullen dat goed in de gaten gaan houden.

Donderdag had ik een vrije avond en heb ik wat naar het voetballen zitten kijken.

Vrijdag was er een conferentie van MEE in Hendrik Ido Ambacht. De titel luide: Samenwerken doe je niet alleen. Het ging over de samenwerking tussen de verschillende organisaties onderling en de samenwerking met de gemeenten. ��n van de stellingen was: Samenweren kan je organiseren, samenleven niet. Ook: Samenwerken vanuit het burgerperspectief is niet gelijk aan samenwerken vanuit perspectief van zorgaanbieders, gemeenten en dienstverleners.
We kregen veel geluiden te horen en ik moest concluderen dat het hier in Gorinchem zo slecht nog niet gaat. Tijdens het tweede deel van de middag kregen we een aardige interactieve sessie met een socioloog. Hij had enkele heel aardige oneliners, zoals van Voltaire: Twijfel is onaangenaam, maar zekerheid is belachelijk. Hij liet ook de twee management tradities zien. De Anglo-Amerikaanse en de Rijnlands/Europese. We zijn in Nederland steeds meer afgegleden naar het Anglo-Amerikaanse model. Het gevolg is dat de mens niet meer echt in zicht is. Dit is ook de kritiek die de SP geeft op veel zaken die in de samenleving in Nederland aan de gang zijn. Zeer verontrustend is dat.

Vrijdagavond was de opening van de nieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis. Het gaat over de muzikant en zijn instrument. Bij de opening werd een convenant getekend tussen de Muziekschool en de DJ school Zuid Holland. Daarna werd duidelijk wat dit convenant ons kan brengen. Een DJ trad op samen met een trompettiste. Dat klonk heel goed en liet zien dat de Muziekschool Gorinchem op een goede manier bezig is nieuwe ontwikkelingen te volgen en op te nemen in hun cursusaanbod. Mijn complimenten aan de directeur van de muziekschool.

Zaterdag hadden we weer de eerste kraamdag na de vakantie. Dit keer in Laag Dalem op Oost. Het was dit keer heel mooi weer en we kregen weer vele plezierige reacties. We hadden de landelijke actie voor gratis openbaar vervoer. De mensen konden hun naam of handtekening op een DUPLOblokje schrijven. Deze zullen met alle in het land getekende blokjes aan de regering worden aangeboden. We hebben zaterdag 326 blokjes met handtekeningen mogen binnenhalen. We zijn erg tevreden met dit resultaat. We merken steeds meer dat we ook in Oost steeds vriendelijker worden benaderd door de mensen. We kregen zelfs enkele idee�n aangereikt om in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Heel prettig om te ervaren dat de mensen ons echt vertrouwen. Maar vooral ook vertelden zij dat ze met overtuiging op de SP hebben gestemd en weer zullen stemmen.
Een wel heel bijzonder moment was dat wethouder Jack Oostrum (zie Jack rechts op onderstaande foto) ons koffie en thee kwam brengen, omdat we wel wat moesten drinken op zo�n warme dag. Hij tekende ook een blokje voor gratis openbaar vervoer. Een erg sportief gebaar. Ook dat ervaren we steeds meer, dat ook vanuit de politiek men ons steeds vriendelijker benadert. Dat is pure winst.
.
De SP schenk koffie aan PvdA wethouder Oostrum

En hier nog een foto van onze marktkraam.
Overzicht SP kraam16 september 2006

Zondag hadden we een SP regioconferentie om regionaal over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst te praten. Het werd niet wat ik ervan had verwacht. De verschillende afdelingen wilden graag hun op- en aanmerkingen voor het voetlicht brengen. Ik dacht dat er meer discussie zou komen over bepaalde belangrijke zaken vanuit de afdelingen. Zo had ik graag onze opmerkingen over de biologische landbouw aan de orde willen brengen om daar eens over van gedachten te wisselen. Dat kwam er niet van. Woensdag ligt de nota van wijzigingen ter inzage op internet en voor 22 september moeten de afdelingen daar weer op hebben gereageerd. A.s. zaterdag is er een partijraadsvergadering over dit onderwerp en 7 oktober is er het congres. Het blijft afwachten in hoeverre de opmerkingen uit de afdeling Gorinchem zullen worden opgenomen.

Een fijne week.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier