h

Gemeenteraadsvergadering 28 september: "piketpaaltjes slaan, niet gaan bouwen"

29 september 2006

Gemeenteraadsvergadering 28 september: "piketpaaltjes slaan, niet gaan bouwen"

Deze zinsnede is op meerdere onderdelen van de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2006 van toepassing. Aan de orde waren de huisvestingsverordening, de WMO en het Sociaal Cultureel Werk in Gorinchem.

Als eerste punt werd de algemene herziening Huisvestingsoverordening behandeld. namens de SP behandelde Natali Martens dit onderwerp kundig. De gemeente geeft aan dat de woningmarkt niet goed functioneert. Het aanbod van woningen sluit onvoldoende aan op de vraag. Daarom is in overleg met de woningcorporaties een nieuwe verdeelmethode voor huurwoningen gemaakt. Het komt er in het kort op neer dat een woningzoekende die is ingeschreven via Internet kan zien welke woningen er vrijkomen. De nieuwe methode heeft als voordeel dat woningzoekenden meer keuzevrijheid krijgen over de plek waar ze willen wonen.
Slechts enkele doelgroepen krijgen extra "steun" via beschermingsconstructies, denk b.v. aan urgenten en aan aangepaste woningen. Via Internet kan worden ingeschreven op de vrijgekomen woning. Binnen een week wordt de woning uitgegeven aan een woningzoekende. De SP had en heeft, maar deze twijfels zijn weggenomen na toezeggingen dat als er hierdoor problemen zouden ontstaan dit zal worden opgelost, de vraag of woningen voor grote gezinnen niet uitsluitend mogen worden verhuurd aan grote gezinnen (ook voor hen een beschermingsconstructie). Door de wethouder werd aangegeven dat dit goed in de gaten wordt gehouden. Bij voorkomende problemen kunnen dergelijke woningen via Lokaal Maatwerk worden toegewezen aan de grote gezinnen. Ook hogere inkomens zouden niet (zolang er onvoldoende goedkope woningen blijven) in woningen met lage huren mogen worden geplaatst, in voorkomende gevallen wordt dit gesignaleerd door de woonconsulent die dan actie onderneemt om dit zo mogelijk te voorkomen. Ook is door de wethouder toegezegd dat de raad jaarlijks een evaluatie van het nieuwe systeem zal ontvangen.
Veel tumult ontstond toen Natali een deze week verschenen folder (oplage 3000 +) van de wcp's liet zien waarin de regeling al werd uitgelegd aan de ingeschreven woningzoekenden. M.a.w. men was er voor het gemak alvast maar van uitgegaan dat de regeling ongewijzigd zou blijven. Bijna de voltallige raad was hier zeer verbolgen over.

Als volgende punt werd door Eva Dansen de WMO behandeld. Een moeilijk onderwerp aangezien nog vele zaken ondanks de ingangsdatum van 1 januari 2007 voor de gemeente onduidelijk zijn. Over een ding is de gemeenteraad van Gorinchem stellig. Het mag geen verslechtering voor de Gorcumse burgers betekenen. Hoeveel dit standpunt dan wel of niet zal gaan kosten is en blijft vooralsnog onbekend. In het Algemeen Dagblad van 28 september gaf burgemeester IJssels aan dat de gemeente Gorinchem ervoor zou gaan sparen. Dat hoeft naar de mening van de SP fractie niet. We hebben geld, wij hadden dit geld "het sociale gezicht van Gorinchem" al willen reserveren maar dit werd afgewezen (zie verslag 6 juli). De opmerking van IJssels was wel een klein beetje in tegenspraak met de mededeling van wethouder Netze (lees: het college) dat het in verband met uit de hand lopende kosten van woningaanpassingen, die in de WMO allemaal voor rekening van de gemeente komen, in het uiterste geval zou kunnen betekenen dat anderen minder zorg zouden krijgen. We houden ons maar vast aan het feit dat hij zich hier gelukkig niet bij zal neerleggen. Mw. Hania (SB/LG) riep alle partijen op bij hun Haagse broeders en zusters aan de bel te blijven trekken zodat een goede en uitvoerbare WMO mogelijk is. Wij kunnen ons daar bij aan sluiten.

Als laatste onderwerp werd 1 ronde van overleg besteed aan de kadernota Welzijnswerk. En of het wel of niet met het onderwerp te maken heeft "piketpaaltjes slaan en bouwen" (vergeef ons de beeldspraak ) hier werd volgens de voorzitter van de gemeenteraad door de SP fractie (vertegenwoordigd door Gerard Broekman) teveel stil gestaan bij de uiteindelijke bouw van het nieuwe gebouw, of eigenlijk nog meer bij het opruimen van het sloopafval van het vorige gebouw. En dit terwijl er vanavond alleen uitgemeten moest worden hoe groot het nieuwe Welzijnsgebouw in Gorinchem moet gaan worden. Maar er komt een 2e kans aangezien het onderwerp werd doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering van 26 oktober 2006.

Als laatste feit van de avond is op te merken dat afscheid werd genomen van Anne Hiemstra, verslaggever van de Gorcumse Courant. Vele jaren bezocht hij de gemeenteraadsvergaderingen om dan van deze vergaderingen een verslag te maken voor de krant. Anne gaat over enkele weken met zijn gezin emigreren naar Nieuw Zeeland. Anne,de SP wenst je veel succes down under en als je eens tijd hebt laat ook daarvandaan eens van je horen of zien via Skype of via e-mail. Je kunt de Gorcumse politiek uiteraard blijven volgen via deze site.

U bent hier