h

Buro Halt van Gorinchem naar Dordrecht

11 september 2006

Buro Halt van Gorinchem naar Dordrecht

Piet van Andel en Gerard Broekman hebben een gesprek gehad met medewerkers van Bureau Halt.Per 15 september zal Bureau Halt in Gorinchem de deuren sluiten. 1 oktober moeten de personeelsleden elders zijn begonnen en 1 januari 2007 moet de nieuwe structuur rond zijn.

Het ministerie van Justitie heeft besloten dat de halt organisatie moet worden ingekrompen. Op zich is het vreemd dat het ministerie dat beslist omdat zij maar erg weinig geld in het geheel stoppen. De grootste zak met geld komt van de gemeenten. Er zullen landelijk 18, misschien zelfs maar 15, bureaus overblijven. Daar zullen hoofdzakelijk flexwerkers (tomatenplukvereniging) worden ingezet waardoor de betrokkenheid van de werkers veel minder zal zijn naar de jongeren toe. Het aantal van 18 is gebaseerd op de politieregio’s.
Alle lof is er voor burgemeester IJssels omdat hij zich twee jaar lang sterk heeft gemaakt om het tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Hij is overal geweest en met heel veel mensen, waaronder veel burgemeesters, ministerie van justitie, bestuur Halt Nederland over dit probleem gesproken zonder resultaat.
Bureau Halt van Gorinchem werkte voor verschillende gemeenten in diverse provincies. Gemeente Vianen van Utrecht, Lingewaal van Gelderland, Woudrichem en Werkendam van Midden West Brabant en Zederik, Leerdam en Gorinchem van Zuid Holland. Na de oprichting, ongeveer 19 jaar geleden heeft het ministerie van Justitie de zeggenschap in handen genomen, maar betaalt het minst en door de bureaucratie kleedt het ministerie Halt uit.
Er moet volgens het ministerie per ‘regio’ één kantoor komen waar vanuit alles wordt geregeld. Moeten de jongeren vanuit Gorinchem dan naar Dordrecht gaan?

Het bureau in Gorinchem wordt vast bemand door 3 vrouwen. Ze werken 22, 30 en 36 uur.
Hoewel 15 september dit bureau dicht gaat is nog niets zeker over hun toekomst. Er is nog niets definitief geregeld. Één van hen moet naar het kantoor van Breda maar daar moet eerst een stichting worden opgericht voor zij daar echt in dienst kan gaan treden. Een ander zal waarschijnlijk naar Dordrecht gaan en t.a.v. de coördinator van het Gorcumse bureau is nog helemaal niets definitiefs bekend. Er ligt wel een voorstel vanuit de gemeente. Het is voor de dames die naar elders zullen gaan erg moeilijk omdat zij ook niet weten wat de werkwijze is binnen de andere bureaus. Zij voelen zich erg goed binnen de werkwijze van het bureau Gorinchem.
Er is wel een landelijk sociaal plan gemaakt, maar daarover is nog veel onzekerheid.

Het bureau in Gorinchem had een werkwijze gevonden welke waarschijnlijk sterk afwijkt van de landelijke werkwijzen. O.a. wordt met de jongeren gekeken wat ze hebben gedaan, waarna zij binnen de daaraan verbonden winkels of organisaties moeten gaan werken. Uitgangspunt is dat de jongeren de school op de eerste plaats zetten. Daardoor worden de werkzaamheden in het weekend of in de vakanties verricht. Dit geeft dan een extra moeilijkheid want veel bedrijven zijn in het weekend niet beschikbaar. Op zaterdag zijn altijd de medewerksters van bureau Halt vanuit het bureau aanwezig bij het werk. Tijdens de werkzaamheden worden altijd gesprekken gevoerd wat de Halt medewerkers veel extra informatie geeft.
Dat is mede de kracht en de hoge kwaliteit binnen het Gorcumse. Er zijn 4% recidivisten en dat is erg laag, ook landelijk gezien.
Hoe zal het in de toekomst gaan functioneren? Het is voor de jongeren, maar ook voor de samenleving van Gorinchem, van groot belang dat de kwaliteit wordt gehandhaafd. Er is grote zorg hoe de jongeren in de toekomst zullen worden tegemoet getreden.
In Gorinchem gaat het o.a. om preventie maar landelijk is men vanuit het ministerie veel meer bezig met jongeren met grote problemen, terwijl preventie veel effectiever zal zijn.

We opperden het idee om dan zelfstandig door te gaan en zich niets aan te trekken van het ministerie, maar dat geeft grote problemen. Het bureau wordt dan niet meer erkend door het ministerie waardoor er geen jongeren zullen worden doorgestuurd vanuit justitie.

Het gevoel heerst er dat Halt als fenomeen binnen twee jaar ten gronde is gericht, als het doorgaat zoals nu de plannen liggen. Het is veel meer bureaucratie en afstandelijke regelgeving. Er is een onderzoek geweest van bureau Beke. Is een landelijk onderzoeksbureau. Daaruit kwam Halt in zijn geheel er niet echt goed vanaf. Uit het onderzoek kwam o.a. dat de jongeren het meeste geleerd hadden van hun politie-contact en van Halt minder. De onderzoeker die ook halt Gorinchem heeft bezocht was onder de indruk van hun werkwijze. Dhr. Henk Ferweda van Beke zei tijdens het onderzoeksgesprek bij het Gorcumse bureau dat hij zijn kinderen, als dat nodig zou zijn, het liefst naar bureau Gorinchem zou willen sturen. Ondertussen wordt er te weinig betaald door het ministerie voor de halt-afdoeningen en wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Kosten voor bureau Gorinchem zijn rond de € 220.000. Het ministerie betaalt hiervan € 70.000. De rest komt van de 7 gemeenten.

Na 15 september zal de ruimte waar bureau Halt nu is gevestigd worden ingericht door het RMPI, een organisatie die kinderen met gedragstoringen opvangt.

We zullen dinsdag 12 september vragen stellen over deze zaak aan het college. Ook zullen we de Tweede Kamer SP-fractie op de hoogte stellen en vragen wat hun mening hierover is.

U bent hier