h

Buitenzwembad Gorinchem. Wat zullen de gevolgen zijn? Gemeenteraad 31 augustus 2006

1 september 2006

Buitenzwembad Gorinchem. Wat zullen de gevolgen zijn? Gemeenteraad 31 augustus 2006

Na een verhitte discussie, kwam de uitslag van de stemming zoals verwacht. De Gorcumse Courant wist het de dag voor de behandeling van het onderwerp al te melden. Het zwembad mag 1.3 miljoen kosten i.p.v. de eerder toegezegde 918.000 euro.

Je vraagt je eigenlijk af wat je als oppositie in dit soort gevallen moet doen. Je kunt een stemverklaring geven. Ik ben tegen. En het daarbij laten.

Of je kunt met argumenten komen. Stuk voor stuk valide argumenten. Argumenten die ook gebruikt werden door de coalitiepartijen. Geen enkel argument is tegengesproken door de wethouder. Niets is in de toekomst zeker. Cijfers zijn informatieve cijfers van andere zwembaden. Maar toch.... we verwachten betere tijden en we vertrouwen de wethouder. En als het op een stemmen op uitvoeren van beleid aankomt dan gelden de argumenten plots niet meer.

De wethouder is politiek verantwoordelijk voor slecht werk rondom het de buitenzwembadaccomodatie Caribabad. De wethouder is wat ons betreft niet schuldig. De wethouder trekt het boetekleed aan en dat was het weer... Zodra de positie van de wethouder ook maar enigszins in het gedrang blijkt te komen sluiten de geledingen zich. Het gehele college is verantwoordelijk wordt er dan gezegd. Het gehele college zou mogelijk aftreden als de wethouder een kaart zou krijgen. Dat is naar onze mening ondemocratisch. De wethouder zou wat ons betreft niet eens hebben hoeven af te treden. Maar een eerlijk accepteren van een gele kaart (motie van afkeuring) zat er niet in. De gevolgen werden meerdere malen gemeld, het college van B&W is verantwoordelijk niet de wethouder. De raadsleden van de coalitiepartijen gedroegen zich als verwacht, ze stemden tegen de gele kaart. Jammer...

Ook jammer is dit genomen besluit voor alle andere binnensportverenigingen in Gorinchem. Het budget door de gemeente gereserveerd (uit de verkoop van de Mollenburggrond zie link onderaan), was eind oktober 2005 nog 500.000 euro groot na de ontrekking van de 918.000 euro (voor het buitenbad plan oktober 2005) . Nu er een extra voorziening wordt getroffen van 391.000 zit er nog maar ruim 100.000 euro in dit vat voor andere verenigingen. Dus waarmee nu OKK (grootste binnensportvereniging van Gorinchem) en alle andere binnensportverenigingen extra mee moeten worden geholpen............jammer. Alle buitensport en de zwemsport zijn geholpen. De binnensport staat achteraan in de rij.

Diverse raadsleden zouden mogelijk voor de gele kaart, en daarmee tegen het extra budget van 391.000 euro, hebben willen stemmen. Maar zij gaven aan het niet uit te kunnen leggen aan hun achterban. Benieuwd of zij wel aan de andere verenigingen hun beslissing kunnen uitleggen. De SP heeft er geen moeite mee. Wij zullen dit dan ook gaan doen tijdens onze "kraamdagen"(zie agenda links).

Jammer ook voor het democratisch bestel. Het in Gorcum zo geroemde dualistische model was op donderdagavond 31 augustus ver te zoeken. De gemeenteraad en het college hebben beiden hun eigen domein en hun eigen verantwoordelijkheid wordt altijd mooi verteld. Het bleek dat dit alleen opgaat als het uitkomt. Als de meningen verschillen wint het college het. Dat is pijnlijk duidelijk geworden.

U bent hier