h

Weekbrief 34 van de voorzitter (over week 21 t/m 27 augustus 2006)

27 augustus 2006

Weekbrief 34 van de voorzitter (over week 21 t/m 27 augustus 2006)

Het is nu wel erg duidelijk dat de vakantie voorbij is. Er waren veel zaken aan de orde deze week.
Het begon op maandag. De gemeenteraadsleden en het college hielden met de raadsleden en collegeleden van Werkendam een boottocht over de Merwede.

Er waren daarbij verschillende inleiders uitgenodigd om uitleg te geven over de ontwikkelingen rond de A27 en de Merwedebrug. Om het kort te zeggen over de fileproblematiek rond de A27, de minister heeft alles in handen. De gemeenten kunnen eigenlijk alleen in werkgroepen meedenken en adviseren. Of er een nieuwe brug komt, en hoe die brug er dan uit gaat zien, of dat een tunnel komt is nog helemaal niet bekend.

Zeker is wel dat er langs de Merwede in het gebied rond de brug extra sleuven zullen worden gegraven om het water wat daar nu teveel ‘ophoopt’ een vrijere doorgang te geven. In de toekomst zal er meer smeltwater, meer water in de rivier terecht komen, en dit moet uiteraard geen hogere waterstanden met zich mee brengen, anders moeten er weer dijkverzwaringen en dijkverhogingen worden aangebracht. Ook in de Biesbosch en rond Werkendam zullen gebieden worden gemaakt om extra water op te vangen om zodoende het water snellere doorgang te kunnen geven. Wat dat voor de natuur zal betekenen is niet geheel duidelijk gemaakt. Dit alles in het kader van Water voor de Rivier. I

Na afloop van de lezingen was er voor ons de mogelijkheid om met de mensen uit Werkendam van gedachten te wisselen. We hebben o.a. met wethouder Luteijn gesproken over de mogelijkheden van goedkopere starterswoningen, die ze in Werkendam gaan bouwen. En we hebben ook gespoken over de veerdienst. Mogelijk zou Gorinchem de veerdienst tussen Werkendam en Hardinxveld kunnen gaan exploiteren. Dat zal nog wel een vervolg hebben.

Dinsdag was er de raadsbijeenkomst, voorafgegaan door een vergadering van de commissie Dualisering. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de raad. Het was mijn eerste keer dat ik mee kon doen. Er stond in de notulen van de vorige vergadering dat we een brainstormsessie zouden hebben over de werkwijze van de raad. In de fracties zouden wat punten naar voren kunnen komen die dan besproken zouden worden. Wat schetste mijn verbazing dat er helemaal geen brainstormsessie werd gehouden. Er zal tijdens de evaluatieavond van de raad over worden gesproken. Daar is nu een plan voor gemaakt. Vrije gedachten vanuit de fracties zullen er dus niet komen. Ik zal daar de volgende keer op terugkomen in de commissie want ik vind dat niet goed. Het lijkt mij dat afspraak, afspraak is.

In de raadsbijeenkomst stelden wij enkele vragen die uiteraard met de antwoorden op de site staan. Ik vond dat mijn vragen over Mollenburg en de Arkelsedijk goed werden beantwoord. We houden wel in de gaten hoe het vervolg in de toekomst zal zijn.
Er werden enkele presentaties gehouden door ambtenaren en één door de directeur van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties over het Caribabad.

De presentaties van de ambtenaren waren helder en goed. Het Caribabad wil graag bijna de helft van het bedrag meer dan reeds is toegezegd (bijna 500.000 extra bovenop de al toegezegde 1.1 miljoen euro) voor het aanleggen van een buitenzwembadaccomodatie bij het Caribabad. Dhr. Rob Koster van het Caribabad trok voor alle problemen het boetekleed aan. Het was dan ook een slechte vertoning o.a. met de afspraken in het achterhoofd welke wethouder H. Netze in oktober en januari heeft gemaakt met de raad. De wethouder hield nu zijn mond! Daar zullen we de wethouder a.s. donderdag dan ook flink over aan de tand voelen. Dat kan dus een pittige vergadering worden zeker als we kunnen verwachten dat ook b.v. de VVD en de PvdA tegen dit extra budget zullen gaan stemmen omdat ze vorige keer wel hadden voorgestemd maar eigenlijk tegen waren. Laten we eens kijken wat dualisme in Gorinchem werkelijk inhoudt.

Het wordt dus nog een spannend weekje.

Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter SP-afdeling Gorinchem

U bent hier