h

Weekbrief 33 van de voorzitter (over week 14 t/m 20 augustus 2006)

20 augustus 2006

Weekbrief 33 van de voorzitter (over week 14 t/m 20 augustus 2006)

Het is duidelijk, de vakantietijd is voorbij, er gebeuren weer dingen die de aandacht vragen.

Dinsdagavond de grondoppersing, zoals dat in technische termen heet, in de Dr. Schöyerstraat, vanuit het voormalige sportcomplex Mollenburg. Het liep niet allemaal zoals verschillende bewoners zouden willen en daarom ben ik er bij geroepen. Ik heb daarna een afspraak met de afdeling weg en water gemaakt. Zij hebben mij vrijdag volledig uitleg gegeven hoe e.e.a. werkt en wat er allemaal is gebeurd. Dat heeft mij veel duidelijk gemaakt en dat zouden de burgers eigenlijk ook moeten weten. Vrijdag hebben de bewoners wel van deze afdeling allemaal een brief in de brievenbus gekregen met een redelijke uitleg. (volg onderstaande link) Dat is in elk geval een goede zet, want e.e.a. komt gedeeltelijk voort uit geen goede communicatie vanuit de gemeente, hoewel wel enkele pogingen zijn gedaan. Zie verder ook het artikel hierover op deze site.

De Zomerfeesten zitten er weer op en waarschijnlijk is alles goed verlopen. Ik heb in elk geval niets verkeerds gezien en er heerste een prettige sfeer in de stad. Het timmerdorp is gelukkig alleen de eerste dag verregend, maar veder hadden de kinderen toch prettig weer, dacht ik.
Één probleem was er wel. De politie liep wel erg opzichtig met camera’s rond op donderdag (alleen donderdag?) zoals ook in het AD was te lezen.

Wij hebben de volgende vragen ingediend bij het college van B&W voor behandeling tijdens de raadsbijeenkomst van dinsdag 22 augustus :

1 Waar en hoe vaak is de cameraploeg ingezet?
2 Heeft de burgemeester daar speciaal toestemming voor gegeven en waarom?
3 Is het niet wat vergaand bij zo'n gezellig feest, met goede samenwerking tussen beveiliging en politie, dergelijke drastische maatregelen
te treffen?
4 Werkt het niet een beetje provocerend bij nietsvermoedend publiek?

Vrijdag stond er een alarmerend bericht in het AD. De krant had onderzoek gedaan en daaruit bleek dat er steeds minder huurwoningen te krijgen zijn. Het wachten op een huurwoning duurt tussen de drie en zeven jaar. Voor senioren is het nog langer. Dat kan oplopen tot 8 jaar.
Dat zouden goede bestuurders toch niet mogen willen! De SP heeft duidelijk niet voor niets dit probleem als belangrijkste punt van de verkiezingen gemaakt. Helaas hebben we daar nog niets mee kunnen bereiken. Het is echter duidelijk, precies zoals wij stelden: er worden meer huizen gesloopt dan gebouwd. Daar zou toch snel iets aan kunnen worden gedaan!! Bijvoorbeeld door plannen wat te wijzigen en daar betaalbare huurwoningen voorrang te geven. Waarom wil de meerderheid van de gemeenteraad dat dan niet?????
In Werkendam heeft wethouder Luteijn op verzoek van de gemeenteraad woningbouwcorporaties gevraagd om te onderzoeken of er goedkope woningen gebouwd kunnen worden in de koopsfeer. De woningbouwcorporaties zijn gezamenlijk daarmee aan de gang gegaan. Het zou het gemeentebestuur van Gorinchem sieren als zij ook een soortgelijk initiatief zou nemen. Regeren is vooruitzien.

Een fijne week toegewenst.
Gerard Broekman, voorzitter en fractievoorzitter van de SP-afdeling Gorinchem

U bent hier