h

Vraag en ook antwoord van de gemeente over werkzaamheden Mollenburg

23 augustus 2006

Vraag en ook antwoord van de gemeente over werkzaamheden Mollenburg

Zoals al eerder op deze site bekend gemaakt is er een behoorlijke grondverschuiving geweest tijdens de werkzaamheden op- en rondom het voormalige sportpark Mollenburg.

Deze grondverschuivingen veroorzaakten toch enige lichte paniek in de omgeving van de werkzaamheden. Wij hebben vragen gesteld over de oorzaak , het gevolg en de communicatie richting de bewoners van de dr Schoyerstraat over deze zaak.

Het antwoord werd gegeven door wethouder Van Santen.De wethouder erkende dat er beter kan en in de toekomst ook zal worden gecommuniceerd met bewoners van omliggende woningen. Deze grondverschuiving was min of meer voorzien. Daarom was er bij de gemeente niet direct paniek. Men is gaan kijken en vond het binnen de perken blijven. Er vond geen terugkoppeling plaats richting de "klagers". 's avonds verschoof de grond nog verder.Toen is de "klager"actie gaan ondernomen. Het calamiteitenteam werd opgetrommeld etc... Nadrukkelijk werd door de wethouder aangegeven dat communicatie deze zaak binnen de perken had kunnen houden. De gemeente heeft verbetering beloofd. Voor de SP is hiermee duidelijkheid verschaft.

U bent hier