h

Vraag en ook antwoord van de gemeente over verkeerssituatie Arkelsedijk

23 augustus 2006

Vraag en ook antwoord van de gemeente over verkeerssituatie Arkelsedijk

Alle fractievoorzitters in Gorinchem ontvingen een e-mail van verontruste bewoners van de Arkelse Onderweg over de verkeerssituatie op de Arkelsedijk te Gorinchem.

De SP heeft deze vragen gesteld tijdens de raadsbijeenkomst van 22 augustus. Door wethouder van Santen werd begonnen met te zeggen dat geen enkele snelheidsbeperkende maatregel of controle echt zin heeft als de auto- of motorrijder vol gas wil rijden op een bepaalde plaats. 100 % veiligheid is nooit te garanderen.Ook werd door hem melding gemaakt dat niet geheel de Arkelsedijk onder verantwoording van de gemeente Gorinchem valt. tcoh wilde de wethouder onderzoeken of alle klachten over de snelheid terecht zijn. Er zal een meetlint worden neergelegd om e.e.a.te onderzoeken.
Afhankelijk van deze uitslag zal nader onderzoek plaatsvinden.

De door de SP aangedragen problemen veroorzaakt door de vrachtwagens van JeWe waren al ooit eerder door Stadsbelang / Leefbaar Gorinchem aan de orde gesteld. In september a.s. zal dit opgelost zijn.

De vraag over de ene busstopplaats aan de Arkelsedijk (dus op een gevaarlijke dijk) waar vnl. scholieren in- en uitstappen werd waarschijnlijk verkeerd begrepen door de wethouder. Hij ging in zijn antwoord in op het feit dat er in het verleden een boven (Arkesedijk) een onder (Arkelse Onderweg) weer een boven en weer een onder en nu een boven aan de dijk opstapplaats is. Hij dacht waarschijnlijk dat wij weer naar beneden wilden verhuizen. Dat is niet aan de orde. Aan de orde is de gevaarlijke situatie op de Arkelse Dijk en de daarbij behorende gevaarlijke opstapplaats voor de bus.

We wachten de evaluatie met de meetlinten af.

U bent hier